Certifikat

 

      

      

 

       

   

Alucar OY:s verksamhet har sedan grundandet 1984 bestått av tillverkning och försäljning av påbyggnader för timmerbilar, timmerbankar, rampaket samt komponenter för timmerbilar och släpvagnar. Företaget strävar till att effektivera timmertransporten genom att tillverka lätta och pålitliga lösningar som förbättrar transportekonomin för slutanvändaren. 

Alucars styrka ligger i en mycket moderniserad produktion som kan garantera en jämn och hög kvalitet, snabba leveranstider och skräddarsydda lösningar som motsvarar det individuella behovet. Alucar kan även ses som unikt inom påbyggar branschen i frågor om kvalitet och miljö eftersom företaget är certifierad och bedriver sin verksamhet enligt kraven för ISO 9001 kvalitetsledning och ISO 14001 miljöledning.

MILJÖPOLICY

Alucar strävar till att minimera negativ miljöpåverkan och därmed aktivt bidra till en hållbar ekologisk utveckling. Genom kontinuerlig förbättring av produktionsprocesser och produktstandardisering minskar vi mängden spill, vilket bidrar till lägre förbrukning av råmaterial, energi och vatten.
Med dessa åtgärder minimerar vi mängden restprodukter och effektiverar återvinningen. Kraven som tillkommer i och med ISO 14001 ser vi som ett minimikrav och vi strävar till att förebygga olyckor och förorening genom kontinuerlig personalskolning kunskap och disciplin.

ALUMINIUMS EGENSKAPER

Aluminium är lätt att återvinna, den har en låg smältpunkt, ca 650ºC, vilket innebär låg energiförbrukning vid omsmältning för återanvändning. Vid smältning av aluminium bildas inga skadliga gaser i atmosfären.
Aluminium är ett helt återvinnbart material, svinnet av aluminium är endast ca 3% i materialets kretslopp. Vid återanvändningen försämras inte heller aluminiums materialiska egenskaper.
Aluminium är dessutom ett naturenligt grundämne, vars densitet är endast 1/3 av ståls.
Aluminium har mycket stor korrosionshärdighet. Det beror på att aluminium reagerar så häftigt med syre att det täcks av ett mycket tunt skikt aluminiumoxid, så fort det kommer i kontakt med atmosfäriskt syre. Det skiktet är så kompakt och sitter så tätt intill ytan att inget ytterligare syre når fram till metallen.  Det ytterst stabila och täta skiktet av aluminiumoxid skyddar den underliggande metallen.
Vid låga temperaturer förbättrar dessutom aluminium sin brottgräns och seghet och visar ingen sprödhet. En annan stor fördel i aluminium är dess minimala underhåll. Det räcker att aluminiumprodukten tvättas/putsas då och då.

KVALITET

Vi strävar till att alltid överträffa våra kunders förväntan och krav vad gäller kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kvalitet är och har alltid varit prioritet nummer ett för Alucar och kvalitet kommer även i framtiden vara vårt viktigaste försäljningsargument. För att upprätthålla en maximalt hög kvalitet på våra produkter och tjänster genomgår vi kontinuerliga skolningar och utför grundliga kvalitetskontroller på våra produkter innan de levereras. Vi förmedlar aktivt kvalitetsaspekten internt och alla anställda är personligen ansvariga för egna ansvarsområden och vet hur man kan påverka utvecklingen positivt. Vi antar oss endast de utmaningar som vi med säkerhet vet att vi har tillräckliga resurser och kunskap för att klara av. Vi strävar till att kontinuerligt förbättra och utveckla våra processer och ser standarden för ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljö ledning) som minimi krav för vår verksamhet.