Titan 50-70-90-100

TITAN 50

TITAN 70

TITAN 90

TITAN 100

 

Den hållbara TITAN-serien

 • Högklassig ytbehandling av bankstommarna
  • Blästrade
  • Grundlackerade med zinkprimer
  • Pulvermålade
 • Stöttorna tillverkade av 7000-seriens (flygplans) aluminium
 • Anodiserade stöttor
 • Stöttorna löstagbara med kilinfästning
 • Erhålls med enlängds eller teleskopstöttor
      

 

Lätt 5 tons banke för 12 bankars ekipage. Erhålls även med förstärkta stöttor.

 

Lätt och pålitlig aluminium banke för 10 bankars ekipage. Stöttor kan även erhållas med 9 tons kapacitet

  

 

Pålitlig 9 tons banke för två bankars system.

 

 

Extremt hållbar 10 tons banke för stocktransporter och terminalbruk. Erhålls även som specialbred version.

 

  Titan 50 Titan 70 Titan 90 Titan 100
340 340 400 460
155 155 180 180