Titan XL 3-5

XL 3

XL 5

XL 3 och XL 5 stålbankar

  • Kapacitet 7 ton / banke
  • Bankstomme och stöttor tillverkade av höghållfast stål
  • Stöttorna löstagbara med kilinfästning
  • Högklassig utbehandling
  • XL 3 erhålls med enlängdsstöttor
  • XL 5 erhålls med teleskop stöttor
  • Hållbar och ekonomisk lösning