Hjälpramspaket

Klass 1

Rampaket monterat klass 1 betyder att vi har förberätt och förmonterat alla beställda komponenter, färdigt att bulta fast.

Klass 2

Rampaket monterat klass 2 betyder att vi har förmonterat (klass 3) samt anpassat hydraul rör inne i hjälpramen.

Klass 3

Rampaket monterat klass 3 betyder att vi har förmonterat rambalkar, mellanbalkar, fästen, korsförstyvning, kraninfästning samt gångbord. Rambalkarna är kapade enligt överenskommen lastlängd samt förborrade och bockade enligt specifikt chassi.

 

Redan år 1984 började Alucar utveckla hjälpramspaket och var först på marknaden med att representera ett komplett hjälpramspaket. Huvudfokus har alltid varit att tillverka pålitliga produkter av kvalitativa och lätta råmaterial för att maximera nyttograden för våra kunder.

Dagens råmaterial, arbetsmetoder och maskinpark är noggrant utvecklade och förfinade för att optimera effektivitet, kvalitet och pålitlighet. Våra lätta och pålitliga konstruktioner skall slutligen leda till ökad lönsamhet för våra kunder. Våra hjälprams paket innehåller aluminium ramprofiler, mellanbalkar och framstam, galvaniserade stål fästen, krankonsoler eller övrig utrustning enligt behov. Vår moderna produktionsanläggning möjliggör även stora serier till konkurrenskraftiga leveranstider.

Alucar hjälprams paket levereras till exportmarknader som kompletta kit. Leveransen innehåller alla nödvändiga komponenter, skräddarsytt för alla fabrikat och modeller på marknaden. Leveransen innehåller även projektplanering, design, förberedning samt förmontering till olika färdighets nivåer. Vi erbjuder även olika transport arrangemang som garanterar snabb och säker leverans.