Hydraulik

Vi har lång erfarenhet av att montera och sälja hydraul komponenter. Av erfarenhet från montering och kundrespons har vi lärt oss att varje komponent i hydrauliksystemet bör vara av allra högsta kvalitet. Vi använder os av de främsta varumärken vad gäller hydraul pumpar, rätt diameter på hydrulrör, lätta hydrultankar tillverkade av aluminium, kvalitativa hydraulslangar kopplade med anslutningar utvecklade för industriell användning vilka tillsammans säkrar ett effektivt och underhållsfritt oljeflöde. Våra hydraul rör har en kromaterad ytbehandling, och kopplingar av högsta kvalitet. Vi använder oss av 1” för truck och 2” för retur linjen. Linjerna är monterade i chassit med hjälp av gummi bussningar vilka eliminerar resonans från chassit. 

Detta minimerar servicebehovet av hydraul linjen. Våra hydraulslangar kommer direkt från leverantören (Bridgestone) färdigt med anslutningar. På detta sätt kan vi garantera en jämn och hög kvalitet i varje leverans vilket bidrar till ett pålitligt hydraulsystem.

För att koppla samman hydraul linjen med kran, använder vi oss av en Multimax ventil. Den innehåller en tryck reducerare och friflödes ventil. Multimax möjliggör säker och snabb avställning av kran.

Fördelar

  • Du sparar upp till 5 hydraulslangar i ett 2-krets system
  • Flödesresistansen är förminskad när tryckslangen är kopplad till vår Multimax
  • Minskad upphettning av oljan
  • Säker hantering även i vinterförhållanden


Alucar aluminium hydraul tank är speciellt utformad för krävande förhållanden. Den är tillverkad av marinaluminium. Det är mycket viktigt att hydraul pumpen får luft-fri och sval olja för att förhindra skador. Designen på tanken är tillverkad på ett sätt som får oljan att cirkulera inne i tanken som gör att oljan kyls ner. Då oljan cirkulerar minimeras även luftbubblor. En annan fördel är aluminiumtankens lätta egen vikt på 17-29 kg. Vi använder oss av ett 500 L returfilter som med råge uppfyller dagens krav för ett fungerande hydraulsystem. Marinaluminium är stel, drag-och slagtåligt, det rostar eller korroderar inte. Det tål alla naturliga förhållanden av extrem kyla och temperaturer upp till 200 ° C. Aluminium kombinerar lätt vikt med styrka. Aluminium är 30 % lättare än stål.