Timmerpåbyggnad

Alla projekt startar med en dialog tillsammans med kunden för att kartlägga specifika behov. Vi har flertalet specialister till din tjänst, allt från konstruktion, försäljning, produktion och montering. Våra konstruktörer har tillgång till lastvagns tillverkares extranet från vilka vi kan ladda ner chassi specifika ritningar. Utifrån ritningarna planerar vi tillsammans lastlängd, höjd på framstam, placering av drag, typ av kraninfästning, etc.

Vi använder även vår långa erfarenhet för att ge goda råd och rekommendationer gällande påbyggnationen. Lastvagnstillverkarens påbyggarinstruktioner följs alltid genom hela processen för att garantera den bästa funktionaliteten och hållbarheten för bilen och påbyggnationen.

Bilen kan utrustas med flertalet olika tillbehör till exempel olika timmerbankar, lastförankrings system, skyddsplåtar, sandare, axeltrycks fördelare, stänkskärmar, arbetsbelysning, etc. Bilarna byggs alltid utifrån kundens behov och önskemål. Hydrauliken är hjärtat av en timmerbil och du kan lita på vår expertis då det gäller anpassningen av ett effektivt och fungerande hydraulsystem.