Ympäristö
& Laatupolitiikka

 

      

      

 

       

   

Alucarin ydintoimintaan kuuluu puutavara-autojen apurunkojen ja apurunkopakettien valmistus ja myyni. Lisäksi Alucar valmistaa laadukkaita puunkuljetuspankkoja. Alumiini on yrityksen pääraaka-aine. Alucar pyrkii koko ajan vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia ja siten aktiivisesti kehittymään kestävästi.
 

Me Alucarissa vähennämme raaka-aineiden määrää, energiaa ja veden kulutusta kehittäen työprosesseja standardeilla ja maksimoiden kierrätystä. Tällä tavoin olemme nostaneet tasoamme yli laillisten rajoitusten minimin, ja näemme itsemme standardeiden nostajana johon muut modernin teollisuuden valmistajat voivat verrata omia toimiaan. Meidän mielestämme laatupolitiikkamme keskittyy estämään ympäristövahinkoja niistä opettamalla ja tiedottamalla, mikä pikemminkin on ennakoivaa eikä reagoivaa toimintaa.
 

Aktiivisen kommunikaation ja opetuksien kautta pyrimme nostamaan ympäristöllisen ajattelun tiedostamista sekä yrityksen sisäisesti että myös ulkoisesti.
Meidän tuotteemme ja palvelumme ylittävät aina asiakkaiden odotukset ja vaatimukset. Ne ovat valmistettu korkean laadun standardeista ja siten asiakkaat priorisoivat ostavansa meiltä. Laatu on aina ollut ja tulee olemaan jatkossakin etusijalla Alucarin henkilökunnan keskuudessa.
 

Tämä tullaan saavuttamaan seuraavilla toimenpiteillä: