Alucars jätteprojekt – 38 timmerbilar till Ryssland

Utgångspunkterna var inte de lättaste i den leverans som gick till ULK Group i slutet av år 2017. Förutom den massiva omfattningen så var också tidtabellen mycket tight. I projektet skulle kundens Volvo-timmerbilar förses med Alucars påbyggnationer, avtagbara kranfästen, Loglifts lyftkranar samt JYKI-släpvagnar.

Vad är ASK?

  • Förkortning av Alucar Support Kit
  • Gäller produkter som går på export
  • Innebär att komponenter och monteringsstöd säljs i ett paket
  • Alucar övervakar monteringen så att den håller hög kvalitet

Tack var ASK höll jätteprojektet hög kvalitet från början till slut

När det gäller export till Ryssland finns det dessutom en hel del regler och lagar som kräver specialkunnande. Projektet kom bra igång bra tack vare noggrann förhandsplanering och Alucars ASK-koncept.
– ASK innebär att komponenterna monteras enligt Alucars instruktioner och enligt våra kvalitetskrav, och konceptet används framförallt i exportprojekt, berättar Alucars vd Anssi Alasaari.

I det här projektet visade sig ASK vara helt oumbärligt – tack vare de klara och skräddarsydda instruktionerna gick monteringsarbetet snabbt och effektivt. Alasaari berättar att det mest avgörande för att projektet lyckades så bra var det noggranna planeringsarbetet som gjordes före monteringen. Arbetet genomfördes i nära samarbete med Alucars fabrik där telefonerna och skypekontakterna gick heta hela hösten. I planeringen av detaljerna måste alla omständigheter beaktas, så en öppen och tät kontakt var av största vikt. Det grundliga förarbetet lönade sig, eftersom det gjorde det möjligt att hålla tidtabellen.

– Det var från början klart att vi skulle göra monteringen färdig så långt som möjligt på Alucars fabrik. För kunden räcker det inte att de enskilda komponenterna är intakta eftersom det är helheten som ska fungera. Också i det här projektet var det viktigt att vi förstod helheten. Kommunikationen måste löpa mellan kunden, biltillverkaren, återförsäljaren och den som tillverkar påbyggnationen, säger Alasaari.

Grundlig planering och täta kontakter var avgörande

Jyfa

  • Grundat 2005
  • VAlucars återförsäljare sen 2008
  • Personal: 30
  • Jobbar från St Petersburg

Jyfas försäljningschef Viktor Antonov berättar att beställaren ULK Group är en av Jyfas mest långvariga kunder och också bekant för Alucar sen tidigare. Enligt Antonov är långa kundförhållande till stor nytta i dylika projekt, eftersom det gör kommunikationen lättare då parterna är insatta i varandras system från förut.
– Tät kommunikation och ett gott kundförhållande möjliggör projekt där tidtabellen är snäv. Kunderna värdesätter korta leveranstider och ett gott förhållande mellan pris och kvalitet. Tack var bra relationer kan vi erbjuda konkurrenskraftiga lösningar.

Enligt Antonov lyfter projektet fram de bästa sidorna i samarbetet mellan Jyfa och Alucar.
– Alucar satte sig in i projektet på djupet och alla instruktioner och komponenter dubbelkollades före leverans, berättar han.
Speciellt viktigt var det att hela leveransen kunde levereras på en gång eftersom det är besvärligt att göra leveranser i efterhand på grund av tullbestämmelserna.