Naaran kuljetus

Naaran Kuljetushuolto Oy är ny återförsäljare av Alucar påbyggnationer i Östra Finland

Alucar och Naaran Kuljetushuolto har tecknat avtal för att få sälja Alucar-produkter i Östra Finland. Återförsäljarsamarbetet stöder hanteringen av nya kundrelationer, särskilt i Östra Finland.  Julius Närvä och Marcus Peth fungerar fortfarande som försäljare i Maxmo, och kunder som är vana att ha kontakt med dem kan fortsätta som vanligt.

Naaran Kuljetushuolto Oy är en välkänd operatör inom virkesindustrin och har en solid prestanda inom kraninstallation, påbyggnationer och underhåll av släpvagnar. Jyrki Paunonen från Naaran Kuljetushuolto Oy kommer att investera kraftigt i att sälja Alucar-produkter. Lassi Suihkonen ansvarar för verkstaden.

Naaran kuljetus

Försäljningen kommer att inkludera Alucar-påbyggnationer och deras montering, samt tillhörande tillbehör och reservdelar.

– Tillsammans är vi välplacerade för att öka kvaliteten på försäljning och service av Alucar-påbyggnationer i Östra Finland, säger Anssi Alasaari från Alucar Oy och Jyrki Paunonen från Naaran Kuljetushuolto Oy.

– Det nyligen tillkännagivna återförsäljarsamarbetet är ett steg framåt i genomförandet av vår nya strategi och en viktig händelse för hela industrin i Finland. Många av våra kunder verkar specifikt i Östra Finland och vi vill vara närmare kunden.  Naaran Kuljetushuoltos strategi är att möjliggöra påbyggning av högkvalitativa Alucar-produkter oavsett bilmärke. Företagen delar också gemensamma värden, säger Anssi Alasaari.

– Målet för Naaran Kuljetushuolto är att erbjuda våra kunder inte bara Alucar-produkter utan också service av god kvalitet och den bästa kundupplevelsen inom hela påbyggarsektorn, säger Jyrki Paunonen.

Naaran Kuljetushuolto Oy välkomnar sina kunder!

Naaran Kuljetushuolto Oy
Lampitie 1
76850 Naarajärvi

För mera info: 

Alucar Oy:

Anssi Alasaari 020 7851723

Naaran Kuljetushuolto Oy: 
Jyrki Paunonen 050 5409690