Beställ din påbyggnation från Alucar

5 steg i planeringen och anskaffningen

Välkommen som kund till Alucar! Att investera i en timmerbil är ett stort och viktigt beslut, där vi stöder dig från början till slut. Varje bil är unik, och vi bygger din bil precis efter dina behov. Ju tidigare du tar kontakt, desto lättare går det att planera och bygga bilen, och desto bättre blir slutresultatet.

När bilen har förbehandlats på fabriken innan den kommer till Alucar är den:

Skräddarsydd precis efter kundens behov
– Behöver man inte göra kompromisser i påbyggnationen
– Sparar man tid och pengar i påbyggnationsskedet

Alucar har ett tätt samarbete med biltillverkarna, och tack vare det får våra gemensamma kunder service av toppklass. Ta alltså kontakt redan i det skedet när du planerar att skaffa en ny timmerbil.

1. Ta kontakt redan i planeringsstadiet!

Då kan du påverka bilens specifikation och optimera lösningarna för din bil.

Timmerbilsföretagaren, bilförsäljaren och Alucars representant diskuterar behoven för den nya bilen.

Vi fungerar som ett stöd för bilförsäljaren i planeringsstadiet. Redan innan bilen beställs från fabriken kan vi tillsamman komma överens om:

 • hur färdig bilen byggs
 • hur bilen eventuellt ska prepareras på fabriken

2. Alucar planerar en timmerbil enligt dina önskemål och ritar påbyggnationen för den. Ritningarna har både du själv och bilförsäljaren nytta av då ni beställer chassit.

Alucar gör ritningarna för bilfabrikens förarbete.

Många val som gäller påbyggnationen påverkar också lösningarna för chassit. Med hjälp av ritningarna kan bilfabriken preparera chassit och göra det klart för påbyggnationen.

I ritningen märker vi ut följande saker för bilfabriken:

 • Måttet på lastutrymmet
 • Placering av dragbalken
 • Bränsletankens placering
 • Placering av lufttankarna

För att den påbyggnation du önskar ska passa ihop med chassit, är det också viktigt att på förhand diskutera följande saker med oss:

 • Kraftuttagsalternativ.
  För bilens hydrauliksystem behövs ett kraftuttag till växellådan, där pumpen kan monteras. Beroende på kranmodellen, finns det olika lösningar för kraftuttaget. När vi vet vilken typ av kran som skall användas kan kraftuttaget optimeras för just dina behov.
 • Kranen och dess fastsättning.
  Vi kommer också att diskutera hurudan kran du valt och hur den ska sättas fast på bilen, eftersom även det påverkar lösningarna för bilen.
 • Elförberedelser.
  Bilfabriken kan göra förberedelser för elen i bilen och därför lönar det sig att kartlägga behoven på förhand. Det kan till exempel handla om föreberedelse för arbetsljus och axellyftar.
 • Släpvagn.
  Släpvagnen inverkar på bilens helhetsdimensioner, dragutrustningens modell och placering av draget samt eluttag.

När vi har gjort ritningarna kan chassit beställas. Du kan lita på att vi beaktat alla detaljer och att påbyggnationen passar ihop med resten av bilen.

När bilen är beställd börjar Alucar behandla ritningen för att förbereda påbyggnationen och monteringen.

3. Bilens chassi tilverkas på fabriken och Alucar börjar tillverka komponenter enligt ritningarna.

Chassit börjar tillverkas på fabriken. Samtidigt börjar Alucar tillverka komponenterna.

Medan bilen färdigställs på fabriken börjar vi tillverka alla delar och komponenter för den kommande påbyggnationen. På det här sättet är komponenterna klara då bilen kommer från fabriken.

4. Din bil får en påpyggnation från Alucar

Bilen anländer från fabriken och påbyggnationen monteras.

När den preparerade bilen anländer från fabriken till Alucar bygger vi den klar enligt den gemensamma planen. Oftast blir bilen klar inom två veckor. Tidtabellen beror på hur förberett chassit är och vilka komponenter som behövs.

5. Du är nu ägare till världens bästa timmerbil

Den nya bilen är klar att avhämtas.

Grattis till din nya timmerbil!

När timmerbilen är färdig kan du själv hämta den från Maxmo och samtidigt bekanta dig med vår fabrik. Vi träffar gärna kunderna personligen.