Alucars framgång bygger på aluminium och innovation

Alucar är världens ledande tillverkare av påbyggnationer för timmerbilar, och känd som en föregångare i branschen. På vår hemort Maxmo på den österbottniska kusten skapar vi timmertransportbranschens mest innovativa lösningar.

Våra viktigaste värden är pålitlighet och produkter av toppklass. Vi prutar inte på våra värden i några som helst lägen, utan strävar efter dem med österbottnisk envishet.

Alucar hör till internationella koncern Extendo AB, och jobbar självständigt och har egna produkter och egen produktutveckling.

Vi satsar på användarvänliga komponenter och aktiv produktutveckling

Vi använder främst aluminium i våra komponenter, eftersom det gör dem både lätta och hållbara. Tack vare bultfogar är våra produkter också lätta att serva.

Vi satsar så mycket som 3 procent av vår omsättning på produktutveckling. Vårt viktigaste mål är att öka produktiviteten i timmerkörningen och göra chaufförens jobb så enkelt som möjligt. Dessutom är våra produkter kända för sitt snygga utseende.

Upp till 70 % på export

Alucar har ett nära samarbete med ledande biltillverkare och återförsäljare världen över. Vi har finslipat våra servicekoncept så att de passar både hemmamarknaden och exporten. De bilar vi bygger i Finland är alltid Made in Maxmo, och samma kvalitetsnivå uppnår vi utomlands genom vårt koncept Alucar Support Kit. Konceptet förverkligas genom ett nära samarbete med utvalda bilverkstäder världen över.

Så blev Alucar global marknadsledare

1980-talet

Alucar Oy


–  Grundat 1984
–  Ägs av internationella Extendo AB koncern
–  5000 bankar per år
–  350 hjälpramspaket per år
–  Omsättningen 11 miljoner euro år 2021
–  Personal 65
–  Export till 30 länder
–  Exportandel 70%

Alucar grundas i Maxmo år 1984. Det nygrundade företagets unika affärsidé är att använda aluminium för att tillverka lätta påbyggnationer för timmerbilar.

1990-talet

I början säljer Alucar sina produkter främst i hemlandet, men nu börjar företaget målmedvetet bygga upp sin export.

2000-talet

Exporten står redan för över 50 procent av omsättningen, då Baltikum och Ryssland blivit viktiga exportländer.

2010-talet

Över 70 procent av produktionen går på export och Alucar har återförsäljare över hela världen. Företaget har också utvecklat olika servicekoncept, som gör att kunder överallt i världen kan få service av lika hög kvalitet som i Finland.

2020-talet

Under 2020-talet har verksamheten och organisationen utökats. Kundtjänstkanalerna har stärkts och Alucard erbjuder ännu mer kompletta lösningar då kranar kan monteras och säljas tillsammans med lastbilsbygget.

Samarbetet med bilfabrikerna blir tätare

Genom hela vår historia har vi haft ett nära samarbete med bilfabrikerna, och i framtiden kommer det samarbetet att bli ännu tätare. Tillsammans med dem utvecklar vi olika nya försäljningskoncept för timmerbilsmarknaden. Biltillverkarna drömmar om nyckelfärdiga lösningar, det vill säga att timmerbilarna har fått sin påbyggnation redan i bilfabriken. Konceptet är under utveckling, men när det är klart möjliggör det ett helt nytt alternativ för kunderna.

Alucars egna skräddarsydda montering enligt modellen Made in Maxmo fortsätter som förut och är en viktig service också i framtiden. Men när världen och marknaden förändras vill vi vara med om att utveckla nya koncept vid sidan av de gamla. Allt för att kunna betjäna kunderna så bra som möjligt.