Det handlar om kvalitet

Den höga kvaliteten på timmerbilen uppnås med rätt material och de lösningar som fungerar bäst vid timmertransport. Lång erfarenhet samt kompetens inom timmertransportbranschen, i kombination med en pålitlig service, säkerställer att timmerbilen vi bygger används produktivt och underhållet är smidigt. På den här sidan har vi sammanställt de viktigaste kvalitetselementen i Alucar.

Material och lösningar

  • Aluminium
  • Bultfogar

Professionell service och expertis:

  • Produktutveckling
  • Elkunnighet
  • Reservdelsservice

ALUMINIUM

En timmerpåbyggnation i aluminium förbättrar bilens avkastning och köregenskaper.

Aluminium är Alucars viktigaste byggnadsmaterial och element i företagets historia. Vi använder aluminium eftersom det är den mest effektiva metallen i trätransporter.

Aluminiumprofiler för bankar och komponenter tillverkas genom att extrudera metallen till önskad form. Korrekt utformade profiler gör hela redet flexibel på lastbilens chassi. När påbyggnaden bär timmerlasten korrekt är bilens köregenskaper bäst.

Alucars aluminiumkompetens och tekniker sträcker sig över 30 år. Vi böjer alltid aluminium hjälpramen för att matcha bilens chassiram och planerar fastsättningen enligt chassitillverkarens instruktioner.

De viktigaste fördelarna med aluminium i timmertransport:

LÄTTHET

En lätt timmerbil genererar en högre inkomst för timmeråkaren, eftersom när transportutrustningens egenvikt blir låg ökar nyttolasten maximalt. Aluminum väger bara en tredjedel av vad stål väger, så om man byter ut stålbankarna i en timmerbil mot alumniumbankar så blir släpet 300 kg lättare. Använd vår kalkylator för att beräkna hur mycket mer en lättare timmerbil producerar.

HÅLLBARHET

I Alucars produkter används nästan samma sorts aluminiumlegering som i flygplan, eftersom kraven på hållbarhet är stora också inom timmertransport. Legeringen måste ha hög brotthållfasthet och sträckgräns, för att konstruktionen ska klara av belastningen.

UNDERHÅLLSFRIHET

Ytorna på aluminiumprofilerna som används av Alucar är anodiserade. Resultatet är en hård, mekaniskt slitstark yta som inte lider av korrosion. Tack vare ytbehandlingen behöver aluminium inte målas utan endast tvättas vid behov så man får bort eventuell vägsalt. Tack vare anodiseringen lossnar smutsen lätt och ytan är lätt att hålla ren.

BULTFOGAR

Bultfogar ger hållbarhet och underlättar underhåll av reservdelar

Alucar fastsätter alltid timmerredet med bultförband, eftersom de har visat sig vara de mest hållbara i användning

I timmerbilar är tryckpunkterna och punktspänningarna på påbyggnationen mycket höga. I kombination med den ständiga vibrationen och rörelsen i en bil är belastningen ännu mer massiv. Av denna anledning använder Alucar endast bultförband för att fästa komponenter. De har visat sig vara tillräckligt hållbara vid användning jämfört med till exempel svetsning, där svetsen alltid är metallens svagaste punkt.

Bultfastsättningen gör det dessutom lättare att byta reservdelar. Det är också möjligt att planera profilerna så att de kan sammanfogas utan varken svetsning eller bultar. Framstammen sätts till exempel ihop av aluminiumpaneler på det här sättet.

PRODUKTUTVECKLING

Vi utvecklar produkter tillsammans med timmeråkarna

Vår viktigaste uppgift är att göra timmertransport så produktiv och effektiv som möjligt och arbetet för en timmeråkare så enkel och smidig som möjligt.

Vi lyckas med vårt arbete genom att investera i den höga kvaliteten på påbyggnaderna och målmedveten produktutveckling. Vi följer ständigt med utvecklingen i branschen samt lastbilarna och utvecklar våra produkter i enlighet med dessa.

I vår produktutveckling har vi ett nära samarbete med timmeråkarna. Vi känner till deras behov och utvecklar lösningar för dem varje dag. Under åren har vi skapat många nya innovationer i branschen, bland andra:

●      CTO-kranställning
●      Hydraulisk bankförflyttning
●      Icefighter-sandare

Vi utvecklar och testar våra produkter tillsammans med deras bästa experter, det vill säga timmeråkarna. Produktutveckling är inte bara kontorsarbete, utan vi följer också med ut i skogen tillsammans med timmerförarna. Vi tar reda på, intervjuar, utvecklar och testar tillsammans vilken typ av verktyg som krävs på jobbet. Det viktigaste är att få en timmerbil att tåla utmanande väderförhållanden och dåliga vägar i den vilda naturen. En produkt som är utvecklad för Alucars produktion kan endast tas i bruk när den är helt funktionell och tillför föraren värde.

ELKUNNIGHET

Alucar tillför intelligens till bilen genom elinstallationer

När alla elinstallationer i lastbilen utförs redan i byggfasen, sparas pengar, tid och ansträngning

Alucar är den enda aktören inom timmertransportindustrin som kan erbjuda alla elinstallationer i en lastbil från början till slut. Kunden får därför den mest möjliga färdiga timmerbilen från oss och behöver inte ta itu med flera olika verkstäder i efterhand.

Alucar använder CAN-bus-teknologi för elektrifiering, som har fördelen med mindre antal kablar och möjligheten till mer avancerade funktioner.

Nästan alla timmerbilar är kopplade med åtminstone arbetsbelysning och kranstyrning. Utöver dessa kan Alucar erbjuda många andra funktioner som både förbättrar säkerheten och underlättar lastningen. Vi följer ständigt med utvecklingen av elektroteknik i branschen och för olika lastbilsmärken.

RESERVDELSSERVICE

Vi betjänar under hela bilens livscykel

Alucars reservdelsservice levererar snabbt skadade reservdelar

Alucar betjänar också efter köpet av timmerbilen, med en snabb och effektiv reservdelstjänst. Om bankarna, hydrauliken eller andra komponenter skadas har vi en snabb och effektiv reservdelsservice. Vi levererar omedelbart reservdelar för att ersätta de tidigare och vanligtvis kan den nödvändiga komponenten hittas direkt från hyllan.

Våra återförsäljare i olika länder har också ofta reservdelslager för Alucar-komponenter. Kontakta din återförsäljare om du behöver reservdelar.

Kalkylator

Använd Alucar's online-kalkylator för att beräkna hur mycket en lättare timmerbil kommer att producera till dig

Hur mycket mera en lättare timmerbil producerar

{{ totalCustomerValue }} €
KG
År

Fyll i de årliga figurer

km
stycke
Körning med full last {{ avgDistanceOnFullLoad }} km
%
EUR / TON
Årlig inkomst {{ annualCustomerValuePerKg }} € / KG