Alucar Support Kit (ASK)

Timmerrede och monteringssupport i samma paket

ASK är en förkortning på Alucar Support Kit. Det är ett utvecklat koncept för de timmerbilar som inte byggs hos Alucar utan hos våra representanter. ASK levereras till våra samarbetspartners och påbyggare runtom i världen så att de kan bygga en timmerbil med lika hög kvalitet som de som byggs hos oss i Maxmo.

ASK säkerställer vår höga kvalitet samt möjliggör effektivare montering genom välplanerade ritningar, förmontering samt support genom monteringsprocessen.

Varje år levererar vi cirka 300 olika timmerreden till våra representanter runt om i världen och redet monteras enligt våra ritningar så att de uppnår samma höga kvalitet som Built by Alucar -timmerbilar.

Hydraulik-, el-, samt annan nödvändig kablage planeras i förväg

För att ha en fungerande och pålitlig timmerbil är det bäst att planera hela kombinationen på ett ställe. Med ASK kan vi detaljerat planera i förväg och sedan leverera alla nödvändiga kablar till hydraulik och elfunktioner. Vår expertis inom denna typ av planering ger en fördel för alla parter som är involverade i processen.

Innovativ produktutveckling

Alucars långa erfarenhet på snart 40 år syns tydligt i vår högt utvecklade aluminiumram, bankar och komponenter. Vi arbetar också nära med lastbilsfabriker, vilket höjer kvaliteten och gör varje timmerbil unik.

Runtom i världen har timmerbilarna sina egna unika specifikationer. Vi arbetar tillsammans med våra pålitliga partners över hela världen för att lyssna och tillgodose marknadens specifika behov.

Alucars affärsidé och produkter är baserade på lätthet kombinerat med hållbarhet. Detta säkerställer att varje timmerrede från Alucar är av högsta kvalitet och möjliggör bättre produktivitet för timmerföraren.