Återförsäljarna med i ASK-verksamheten

Kvalitet framför allt

Norge är en naturlig fortsättning på ASK-verksamheten i Sverige

ASK-konceptet togs ursprungligen i bruk i Sverige, och eftersom satsningen var lyckad vill Alucar nu föra den vidare till nya marknader. På senare tid har man samarbetat tätt med den norska återförsäljaren Bevola.
– ASK är ännu inte i fullt bruk i Norge, men intresset har definitivt vaknat. Vi bygger som bäst rätt sorts expertis så att vi tillsammans med Alucar kan hitta den bästa ASK-modellen för den norska marknaden, säger Freddy Hansen som är försäljningschef på Bevola.

A/S Bevola

  • Grundat 1995
  • Alucars återförsäljare sen 1996
  • Personal: 22
  • Jobbar från: Larvik, Norja

Norge är känt för sina svåråtkomliga bergsvägar, där man verkligen drar full nytta av egenskaperna hos timmerbilarnas påbyggnationer. Enligt Hansen uppskattar de norska kunderna i allt högre grad kvalitet och skräddarsydda lösningar, vilket också ökar intresset för Alucars produkter.
– En fungerande produkt underlättar vårt säljarbete. Alucar levererar innovativa och skräddarsydda påbyggnationer av hög kvalitet med ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. Lättheten och flexibiliteten underlättar körandet och ger dessutom ekonomiska fördelar, säger Hansen.

Samarbetet mellan Bevola och Alucar fungerar enligt Hansen bra, och det finns ett intresse att utvidga de gemensamma projekten.
– Vi vill ytterligare utöka andelen Alucar-produkter i vårt sortiment, men före det vill vi öka vår egen kunskap kring de nuvarande produkterna. Också här har vi nytta av ASK, eftersom vi lär oss mycket under monteringen, säger Hansen.

 

Personliga lösningar, tack

Genom ASK kan också franska kunder få unika lösningar av hög kvalitet

Franska Carosserie Cornu och Alucar har samma styrkor – en bred produktpalett och ett starkt kunnande inom hydraulik. Därför är det inte så konstigt att samarbetet mellan företagen fungerar utmärkt

”Eftersom kunderna har varit nöjda har vi år för år kunnat lägga till fler Alucar-produkter till vårt sortiment.”
Eric Le Bossé och Gilles Lemarchand.

Företagen har samarbetat redan i 25 år och idag säljer Carosserie Cornu hela Alucars breda produktutbud i Frankrike.
– Eftersom kunderna har varit nöjda har vi år för år kunnat lägga till fler Alucar-produkter till vårt sortiment. På senare år har samarbetet fördjupats ytterligare och därför är ASK-konceptet väldigt naturligt för oss, säger försäljningschef Eric Lebosse från Carosserie Cornu.

ASK är ingen nyhet för fransmännen, utan man har jobbat på samma sätt redan länge. I takt med att Alucar har blivit mer känt på den franska marknaden finns det planer på att utvidga installationsverksamheten ytterligare.
– Genom ASK får vi lokal teknisk hjälp med service och installation, och det är väldigt viktigt för att vi ska kunna svara på kundernas personliga behov.

Carrosserie Cornu

  • Grundat 1920
  • Alucars kund sen 1993
  • Personal: 25
  • Jobbar från Sées, Frankrike

På det här sättet behöver kunderna inte nöja sig med bulklösningar, säger vd Gilles Lemarchand från Cornu.
– Alucar har en mycket bra kundservice, och det gör dem till en väldigt bra samarbetspartner idag och i framtiden.