Hälsningar från Tyskland

Denna timmerbil har just blivit färdig i Tyskland med Alucars rampaket.

Lägg märke till framstammens speciella färg!