Molanders Transport Ab – Volvo

Ägare Molanders Transport Ab
Lastutrymme 6900
Antal axlar 4
Hjulbas 4100