Det här gänget utvecklar timmertransportens framtid

Alucars produktutvecklare jobbar ofta framför en datorskärm, men titt som tätt tar de sig ut till monteringshallen eller beger sig ut i skogen i en timmerbil. Teamets uppdrag är viktigt, för det är på deras datorskärmar som framtidens påbyggnationer föds och tack vare dem som timmertransporterna kan göras ännu smidigare.
– Det är helt unikt i vår bransch att bedriva produktutveckling. Alucar vill satsa kraftigt på den här biten, för på det sättet kan vi betjäna kunderna bättre och vara ett steg före på marknaden, säger vd Anssi Alasaari.

Tidigare om åren bedrevs produktutvecklingen i hallen i samband med att bilarna byggdes. På den tiden fanns det inga standardiserade delar, och lösningarna utvecklades efter hand direkt på verkstadsgolvet. Den moderna teknologin har ändå kommit till hjälp, och idag vet man på förhand exakt vilka delar som behövs, ner till minsta bult.
– Nu beaktar vi kundernas önskemål redan i planeringsskedet. Vi planerar redan på förhand vilken utrustning påbyggnationerna ska ha. Det betyder också att monteringen går mycket snabbare och enklare, förklarar produktutvecklingschef Leif Finne.

tuotekehitys_pieni
Försäljarna är experter på timmerbilar, och produktplanerarna backar upp dem. Det täta samarbetet börjar redan i offertskedet. På bilden försäljaren Julius Närvä och produktutvecklingsingenjören Anders Lundberg.

De två framtida fokusområdena för Alucars produktutveckling är hydraulik och elektrifiering. Enligt Finne finns det ännu ingen som har hittat på hur man bäst förenar påbyggnationens hydraulik med lyftkranen.
– Det här kommer vår produktutveckling att ta tag i. Att påbyggnationen och lyftkranen fungerar bra ihop är avgörande för att arbetet ska löpa.
– Vi satsar också på att hela tiden göra elarbetena på ett bättre och smartare sätt. Vi har redan kommit långt och fortsätter på den utstakade vägen, säger Alasaari.

Kundens ord är det som väger tyngst för planerarna. Det är bara timmerbilschaufförerna som kan berätta vad som funkar och inte funkar i praktiken, och de vet också vad som borde utvecklas. Försäljarna har kontakt med hundratals kunder och utgående från de önskemål och behov de får höra om, så bestämmer Alucar vilka produktutvecklingsprojekt företaget ger sig in på. Därför är kunderna en viktig del av produktutvecklingsteamet.

tietokoneruutuFörutom funktionalitet så är ledstjärnan för produktutvecklingen att hitta den gyllene medelvägen mellan lätt vikt, kostnader, och lätthet i monteringen. Man funderar också noggrant på om enskilda idéer lönar sig att förverkliga och kopiera på olika marknader.
– Vårt mål är att utveckla standardiserade dellösningar, och genom att kombinera dem på olika sätt kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som beaktar behoven hos den enskilda kunden.

Vilka alla faktorer är det då som påverkar ett produktutvecklingsprojekt? En av de viktigaste sakerna som planerarna får ta itu med är förändringar i lagstiftningen och nya branschstandarder. De här förändringarna är ofta mycket snabba och intensiva. Utvecklingsidéer får man hela tiden både från Alucars eget folk och från timmerchaufförerna. Finne och Alasaari är glada över att samarbetet med kunderna fungerar så smidigt, eftersom det är a och o för lyckad produktutveckling. Eftersom Alucar jobbar inom en smal nisch och satsar hårt på produktutvecklingen inom sin nisch, så har kundförhållandena blivit mycket täta under årtiondena.

Kundens ord är det som väger tyngst för planerarna. Det är bara timmerbilschaufförerna som kan berätta vad som funkar och inte funkar i praktiken, och de vet också vad som borde utvecklas.

Varje medlem i produktutvecklingsteamet har sin egen roll i processen: produktutvecklingschef Leif Finne och produktutvecklingsingenjör Jim Backull koncentrerar sig på egentlig produktutveckling av nya produkter, Kati Nurkkala utvecklar produktstrukturer och deltar i dokumentationen, medan Anders Lundberg sköter projekt- och produktionsplanering. Tack vare proffsig produktutveckling kan Alucar förutom påbyggnationerna också erbjuda rapporter, planer, samt monterings- och bruksanvisningar.
– Också i produktkatalogen visar vi påbyggnationerna med hjälp av sprängskisser, tillägger Finne.

När en ny utvecklingsidé presenteras för produktutvecklingsteamet, så gör man en noggrann analys av vilka möjligheter det finns att förvekliga projektet och vad det kräver. Om idén bedöms ha marknadspotential, så är nästa steg att göra de första ritningarna. Efter det skaffar man det material som behövs och tillverkar en prototyp, som kunden får testa i verkliga förhållanden. Enligt Finne är det bästa med jobbet möjligheten att få följa med hela kedjan från idé till förverkligad produkt.
– När en ny produkt testas far vi med ut i skogen. Det här jobbet innebär verkligen inte bara sittande och ritande. Den bästa belöningen är att själv få se att lösningen fungerar och att kunden är nöjd!