Tämä joukko kehittää puunkuljetuksen tulevaisuutta

Alucarin tuotekehittäjät tekevät töitä ruudun ääressä, hallissa asentajien kanssa ja jopa metsässä puutavara-auton kyydissä. Tuotekehitystiimi seisoo suurissa ja tärkeissä saappaissa, sillä käytännössä juuri heidän näyttöpäätteillään suunnitellaan päällirakenteiden tulevaisuus ja entistä toimivampi puunkuljetus.
– Tuotekehitystoiminta on alallamme täysin ainutlaatuista. Alucar haluaa panostaa siihen voimakkaasti, sillä siten pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin ja kulkemaan markkinoilla aina askelen edellä, linjaa toimitusjohtaja Anssi Alasaari.

Vielä takavuosinahan päällirakenteet kehitettiin vasta hallissa auton rakennuksen yhteydessä. Silloin tuotteissa ei ollut standardiosia, koska ratkaisut keksittiin paikan päällä tarpeen mukaan. Varaosien hallinnointi oli siis käytännössä mahdotonta. Nykyteknologia pelasti tilanteen: autoista piirretään nyt tarkat projektikuvat etukäteen, joten kaikki tarvittavat osat ovat tiedossa viimeistä pulttia myöten.
– Asiakkaan toiveet huomioidaan nyt jo suunnittelupöydällä, jolloin päällirakenteisiin voidaan etukäteen suunnitella halutut varusteet ja niille valmiit paikat. Silloin asentaminenkin on paljon nopeampaa ja helpompaa, selvittää tuotekehityspäällikkö Leif Finne.

Myyjät ovat puuautojen asiantuntijoita, joiden taustatukena tuotesuunnittelijat toimivat. Tiivis yhteistyö alkaa jo tarjouksenantovaiheessa. Kuvassa myyjä Julius Närvä ja tuotekehitysinsinööri Anders Lundberg.
Myyjät ovat puuautojen asiantuntijoita, joiden taustatukena tuotesuunnittelijat toimivat. Tiivis yhteistyö alkaa jo tarjouksenantovaiheessa. Kuvassa myyjä Julius Närvä ja tuotekehitysinsinööri Anders Lundberg.

 

Alucarin tuotekehityksen kaksi tulevaisuuden fokusaluetta ovat hydrauliikka ja sähköistys. Finnen mukaan päällirakennehydrauliikkaa ja nosturin yhteensopivuutta ja säätöä ei nimittäin tehdä tällä hetkellä vielä missään kunnolla.
– Tässä meidän tuotekehitys aikoo laittaa sormensa peliin. Päällirakenteen ja nosturin yhteistoiminta on keskeistä puunkuljettajan työn sujuvuudelle.
– Tähtäämme myös jatkuvasti yhä parempaan ja älykkäämpään auton sähköistykseen. Olemme tässä jo pitkällä mutta kehitys jatkuu, Alasaari lisää.

Asiakkaan sana on suunnittelijalle kaikista painavin. Vain puukuski osaa parhaiten kertoa, mikä metsässä ja autossa toimii, mikä ei, ja missä olisi kehitettävää. Myyjillä on kontaktit satoihin asiakkaisiin, joiden toiveista ja tarpeista he kokoavat ja ideoivat tuotekehityshankkeita. Siksi myyjät ovat tiivis ja tärkeä osa koko tuotekehitystiimiä.

Asiakkaan sana on suunnittelijalle kaikista painavin. Vain puukuski osaa parhaiten kertoa, mikä metsässä ja autossa toimii, mikä ei, ja missä olisi kehitettävää.

Finnen mukaan tuotekehityksessä haetaan toiminnallisuuden lisäksi aina kultaista keskitietä keveyden, kustannusten ja helpon asennettavuuden välillä. Myös yksittäisen idean kannattava toteutus ja monistettavuus eri markkinoille mietitään tarkkaan.
– Tavoitteemme on kehittää standardoituja osia, joita yhdistämällä ja soveltamalla saadaan täysin räätälöityjä ja yksilöllisiä ratkaisuja juuri asiakkaan tarpeisiin.

Entä mitkä kaikki seikat vaikuttavat tuotekehitysprojekteihin? Varsinkin alalla ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset tulevat ensimmäisenä suunnittelijan pöydälle. Muutostarpeet ovat usein intensiivisiä ja nopeita. Kehitysideoita tulee jatkuvasti sekä Alucarin omalta väeltä että puunkuljettajilta. Finne ja Alasaari iloitsevat saumattomasta asiakasyhteistyöstä, jolla on suuri merkitys onnistuneessa tuotekehityksessä. Koska Alucar toimii kapealla sektorilla ja panostaa voimakkaasti juuri sen kehittämiseen, asiakassuhteesta on vuosikymmenten myötä kehittynyt hyvin tiivis läheinen.
– Koska tuotekehitys toimii lähellä asiakasta, suunnittelija todella näkee, missä häntä tarvitaan.

tietokoneruutuJokaisella tuotekehitystiimiläisellä on oma tärkeä roolinsa tuotekehitysprosessissa: tuotekehityspäällikkö Leif Finne ja tuotekehitysinsinööri Jim Backull keskittyvät varsinaiseen tuotekehitykseen ja uuden suunnitteluun, Kati Nurkkala suunnittelee tuoterakenteita ja osallistuu dokumentaatioon ja Anders Lundberg hoitaa projekti- ja tuotantosuunnittelua. Ammattimaisen tuotekehityksen ansiosta päällerakenteista voidaan tarjota asiakkaalle kattavat raportit, suunnitelmat, asennus- ja käyttöohjeet.
– Myös tuotekuvastossa esittelemme päällerakenteet räjäytyskuvilla, Finne lisää.
Kun tuotekehitystiimi saa käsiinsä uuden kehitysidean, sen laajemmat tarpeet ja toteutusmahdollisuudet puntaroidaan tarkasti. Jos ideasta löytyy ainesta markkinoille, sitä lähdetään kehittämään tekemällä ensimmäiset piirustukset. Sen jälkeen hankitaan tarvittavat materiaalit ja rakennetaan ensimmäinen prototyyppi, joka toimitetaan asiakkaalle käytännön testiin. Finnen mielestä työn paras suola on päästä näkemään kehityksen koko ketju ideasta valmiiksi puukuskin työkaluksi asti.
– Menemme heti metsään mukaan katsomaan, jos jotain uutta testataan. Tämä työ ei todellakaan ole vain istumista ja piirtämistä. Kun näemme metsässä, että ratkaisu todella toimii ja asiakas on tyytyväinen, se on kaikista paras palkinto!