Kuormakorit ja kuorman varmistaminen

Kursivoidulla fontilla määräyksen alkuperäinen teksti ja lihavoidulla fontilla täsmennyksemme:

Kuormakorit ja kuorman varmistaminen -määräys tulee voimaan 1.7.2022 puutavarayhdistelmien osalta

Koskee uusia ajoneuvoja:

6.1 Ohjaamon suoja

Puutavarapankoin varustetussa autossa pitää olla ohjaamon suoja, joka toimii myös kuormatilan etuseinänä. Sen tulee kestää 60 kN tasaisesti jakautunut eteenpäin kohdistuva voima. Ohjaamon suojan tulee olla vähintään ohjaamon levyinen ja pankkojen korkuinen, kuitenkin enintään 420 cm korkea.

  • Ohjaamon suoja saa olla yli 420cm korkea.

6.2 Pankkojen lukumäärä ja lujuus

Pankkoja tulee olla niin monta ja niiden sivutolppien niin tukevia, ettei tolppiin synny pysyvää muodonmuutosta, kun vähintään 2/3 tolpan korkeudesta korkeudelle pankkorakenteen poikkipalkin alapinnasta mitattuna kohdistetaan sivusuunnassa voima, joka vastaa neljäsosaa pankkoa kohti sallitun kuorman painosta.

Pankko saa joustaa edellä tarkoitetussa kuormitustestissä 1/8 sallittua kuormaa vastaavalla voimalla sivusuunnassa kummallekin puolelle enintään 50 mm yli pankkon nimellisleveyden.

Pankkoon tulee merkitä sille sallittu suurin kuormitus.

  • Määräyksessä mainittu tolpan joustaminen 50 mm puolelleen sallitaan pankon kuormitustestissä, ei tieliikenteessä. Tieliikenteessä suurin sallittu leveys on edelleen 2600 mm alle 22 m pitkissä yhdistelmissä ja 2550 mm yli 22 m pitkissä yhdistelmissä.

Puutavarapankkon poikkipalkin on oltava varustettu ylöspäin suunnatulla, vähintään 10 mm:n korkuisella särmällä, joka estää puiden liukumista pituussuunnassa

  • Pankkojen vaakapalkissa on oltava 10 mm särmät liukuesteinä. Määräyksen mukaan tolppiin ei vaadita liukuesteitä.

6.4 Raakapuun sidontavälineet

Ajoneuvoon kiinteästi asennettuihin raakapuun sidontavälineisiin tulee merkitä niiden nimellislujuus ja niiden tuottama kiristysvoima.

  • Ajoneuvoon kiinteästi asennettuihin kuormankiristimiin tulee merkitä niiden nimellislujuus ja niiden tuottama kiristysvoima sekä laukaisimiin niiden nimellislujuus.

.

.

Koskee kaikkia tieliikenteessä olevia ajoneuvoja:

8.2 Raakapuukuorman varmistaminen

Raakapuukuormien sidonnassa puutavaranipun sidosten yhteenlasketun nimellislujuuden tulee olla vähintään 0,2 kertainen puutavaranipun massaan nähden ja kiristysvoiman 0,05 kertainen puutavaranipun massaan nähden. Jos puutavaranipun edessä ei ole sermiä tai toista nippua, tulee puutavaranipun sidonnan nimellislujuuden ja kiristysvoiman olla 1,5-kertainen edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden.

  • Perävaunun ensimmäisen nipun kiristysvoiman tulee olla 1,5 kertainen määräyksen vaatimuksiin nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa 2 kiristintä ensimmäiselle 3m nipulle ja 3 kiristintä ensimmäiselle tukkinipulle.

Määräys on luettavissa kokonaisuudessaan tässä:

FI Final Kuormakorimääräys.pdf (traficom.fi)