Allt det här är Alucar

Omsättning 2016
13 M€

Antal exportländer
30

Personal
43

Exportandel
66 %

Årsproduktion av bankar (st)
5 000

Levererade hjälpramspaket
5 000+

→ Av omsättningen används 4 % till produktutveckling