Tätä kaikkea on Alucar

Liikevaihto 2016
13 M€

Vientimaiden määrä
30

Henkilöstö
43

Vientiosuus
66 %

Pankkojen vuosituotanto (kpl)
5 000

Toimitettuja apurunkopaketteja
5 000+

→ Liikevaihdosta 4 % käytetään tuotekehitykseen