Built by Alucar

Varje år får 100-150 timmerbilar nya påbyggnationer på Alucars fabrik som ligger i Maxmo finländska Österbotten. Alla bilar som lämnar fabriken får en garantistämpel hjälpramen i form av en etikett där det står Built by Alucar. Etiketten är en garanti för att påbyggnationen håller hög kvalitet, eftersom den är planerad, tillverkad och också monterad i Maxmo och Rovaniemi.

– Vi började limma på etiketterna i början av år 2017. Tanken var att lyfta fram att det är stor skillnad hur påbyggnationen monteras. För att en timmerbil ska hålla hög kvalitet räcker det inte att komponenterna är av god kvalitet, också monteringen måste vara det, säger vd Anssi Alasaari.

Bakgrunden till att Alucar vill lyfta fram betydelsen av monteringen är de senaste årens utveckling inom branschen. Numera går största delen av Alucars komponenter på export, och det innebär att de oftast monteras i det land som de exporteras till. Samtidigt har bilmodellerna blivit betydligt mer varierade.

– Tidigare var bilarna mer standardiserade, men numera finns det en betydligt större variation. Det här ställer högre krav på monteringen, eftersom man måste anpassa och skräddarsy komponenterna till respektive bilmodell i monteringsstadiet. Små enkla lösningar kan ha stor betydelse för funktionaliteten, säger Alasaari.

Den här utvecklingen innebär att det är allt viktigare att monteringen görs av ett proffs som är insatt i både påbyggnationer och olika bilmodeller. Det innebär också att det blir allt viktigare med ett tätt samarbete mellan planering och produktion. Alucars montörer har ett genuint intresse för timmerbranschen.

– Trots att monterandet görs enligt ritningar så innebär det ändå ett ständigt anpassande och tillämpande, där personalens yrkeskunnande är helt avgörande för slutresultatet, påpekar Alasaari.

Enligt Anssi Alasaari är konceptet Built by Alucar ett verktyg för att behålla Alucars varumärke på en hög nivå. I förlängningen underlättar det här också arbetet för återförsäljarna i andra länder.

– Det kommer hela tiden kopior ut på marknaden, och det här är ett sätt att hålla ett försprång mot konkurrenterna. Man kan alltid försöka kopiera komponenter, men däremot är det svårare att kopiera en process som grundar sig på decenniers erfarenhet. Kärnan i kvaliteten är kunnandet hos våra duktiga anställda. Dessutom skiljer vi oss ur mängden genom att vi har koll på helheten.

Största delen av de komponenter Alucar producerar monteras trots allt inte i Maxmo och Rovaniemi, eftersom två tredjedelar av produktionen går på export. Hur ska man få Built by Alucar-kvaliteten att sträcka också till de här leveranserna?

– För att lösa det problemet har vi utvecklat ett koncept som vi kallar ASK, det vill säga Alucar Support Kit. Det är ett sätt att överföra samma kvalitet vi uppnår här i Maxmo och Rovaniemi till de paket som gått på export och som monteras på annat håll, berättar Anssi Alasaari.