Built by Alucar

Built by Alucar-merkintä on takuu Alucarilla suunniteltujen, valmistettujen ja asennettujen päällirakenteiden korkeasta laatutasosta.

Vuosittain 100-150 puutavara-autoa saa uuden päällirakenteen Alucarin tehtaalla, joka sijaitsee Maksamaan kylässä. Kaikkien tehtaalla ja Rovaniemen toimipistessä varusteltujen autojen apurunkoon kiinnitetään laadusta kertova kilpi, jossa lukee Built by Alucar.

­– Olemme merkinneet autoja kilvillä vuoden 2017 alusta lähtien, koska haluamme nostaa esiin asennuksen merkitystä. Sillä, kuinka päällirakenteiden asennus tehdään, on suuri vaikutus lopputulokselle. Laadukas puutavara-auto vaatii hyvälaatuisten komponenttien lisäksi korkeatasoisen asennuksen, sanoo toimitusjohtaja Anssi Alasaari.

Syynä asentamisen merkityksen korostamiselle on alalla viime vuosina tapahtunut kehitys. Nykyisin suurin osa Alucarin komponenteista menee vientiin, mikä samalla tarkoittaa, että useimmiten asennus tapahtuu siinä maassa, johon ne viedään. Samaan aikaan automallit eroavat yhä enemmän toisistaan.

– Ennen kuorma-autot olivat enemmän standardoituja, mutta nykyään autoissa on huomattavasti enemmän vaihtelua. Se asettaa myös asennukselle paljon suurempia vaatimuksia, koska komponentteja täytyy soveltaa asennusvaiheessa eri alustamalleihin ja eri asiakastarpeisiin sopiviksi. Pienillä yksityiskohdilla voi olla suuri merkitys toimivuuteen, sanoo Alasaari.

Yhä tärkeämpää onkin, että asentajat ovat ammattilaisia, jotka ovat perehtyneet sekä päällirakenteiden että eri automallien vaatimuksiin. Alucarin asentajilla on aito kiinnostus puunkuljetuksen arkeen ja he tekevät tiivistä yhteistyötä suunnittelun ja valmistuksen kanssa, jotta asiakkaiden toiveet toteutuisivat.

– Vaikka asennus tehdään piirustusten mukaan, vaatii se kuitenkin jatkuvaa soveltamista. Henkilökunnan ammattitaito onkin aivan ratkaisevaa lopputuloksen kannalta, korostaa Alasaari.

Vaikka asennus tehdään piirrustusten mukaan, vaatii se kuitenkin jatkuvaa soveltamista. Henkilökunnan ammattitaito on siksi ratkaiseva lopputuloksen kannalta.

Anssi Alasaaren mukaan Built by Alucar –konsepti toimii työkaluna Alucarin brändin korkean tason ylläpitämisessä. Pidemmällä jänteellä se helpottaa myös jälleenmyyjien työtä muissa maissa.

– Markkinoille ilmestyy jatkuvasti kopiotuotteita ja tämä on yksi keino pitää etumatka kilpailijoihin. Komponentteja voi aina yrittää kopioida, mutta vaikeampaa on kopioida prosesseja, jotka perustuvat kymmenien vuosien aikana kehittyneeseen ammattitaitoon. Laadun ydin on meidän osaava henkilökuntamme ja erotumme muista kokonaiskuvan hallinnalla.

Koska kaksi kolmasosaa tuotannosta menee vientiin, on tilanne kuitenkin se, että suurin osa Alucarilla valmistetuista tuotteista asennetaan muualla kuin Maksamaalla. Kysymys kuuluukin, miten myös näille toimituksille voitaisiin taata sama Built by Alucar -laatu?

– Ratkaisuna ongelmaan olemme kehittäneet konseptin, jota kutsumme nimellä ASK, eli Alucar Support Kit. Se mahdollistaa täällä Maksamaalla ja Rovaniemellä saavutetun korkean laadun ulottamisen myös vientimaissa tehtyihin asennuksiin, kertoo Anssi Alasaari.