Alucars nya servicehall förbättrar effektiviteten och utvidgar servicen

Det händer mycket i den nya servicehallen – i ena ändan av hallen är det oljebyte på gång medan en timmerbilskombination tvättas i den andra ändan av hallen. Bilen som tvättas tillhör Eks Åkers bröder som har varit kunder hos Alucar i över 30 år. Johan Ek får för första gången bilen servad i den nya hallen och han är nöjd med vad han ser.
– Den nya hallen innebär säkert att man får service ännu snabbare än förut. Visserligen har jag varit nöjd med både servicen och produktutvecklingen också hittills, säger Ek.

Snabbare service med de nya monteringspunkterna

Förutom den nya hallen, som togs i bruk i februari 2018, har Alucar sex monteringsplatser från förut. De nya platserna möjliggör en effektivare arbetsgång, för tidigare kunde man bli tvungen att flytta på bilarna mitt i servicearbetet ifall brådskande jobb dök upp, vilket kunde orsaka onödiga avbrott.
– Den nya anläggningen förbättrar vår effektivitet avsevärt. Vi behöver inte längre flytta på bilarna, eftersom vi nu har tillräckligt med plats för både service och nyinstallationer, säger Thomas Wester som är arbetsledare för monteringen.

Hydraulisk slangpress gör arbetet snabbare

Servicehallen är fullt utrustad och där finns möjlighet att göra många olika typer av jobb, allt från oljebyte till service på skadade bilar.
– Ett vanligt fel är till exempel att hydraulikkabeln går av och då är det mycket viktigt att man genast får komma på service så att uppehållet i timmertransporten blir så kort som möjligt, säger Wester. Han berättar också att Alucar har skaffat en ny slangpress som gör servicen av hydraulslangar snabbare än förut.

Hallen är utrustad med tvättutrustning för fordonskombinationer

De utvidgade utrymmena gör att servicearbetena nu håller ännu bättre standard än förut. Hallen är utrustad med tvättredskap som lämpar sig för fordonskombinationer. Bilarna chassin tvättas innan påbyggnationerna monteras, och också de bilar som kommer på service åker först genom tvätten för att undvika att smuts och skräp kommer in i hydrauliken.

Patrick Lindh har ansvarat för utbyggnaden och han menar att hallen är ett uttryck för Alucars snabba utveckling.
– Service och utveckling går hand i hand, eftersom vi tack vare servicen får viktig information med tanke på produktutvecklingen, säger Lindh.

Se på Youtube-videon om hallen!