Med hjälp av en hydraulisk lösning kan man flytta både bankar och timmer

Hydraulisk flytt av bankar finns till för två olika ändamål – dels kan bankarna flyttas när lastbilen är tom för att matcha timmer av olika längder, och dels kan färdigt lastade virkesknippen förflyttas.

”Livslängden ökar också tack vare att alla bankar kan utnyttjas för att stöda lasten på ett maximalt sätt ”
Julius Närvä

– Vi har redan länge tillverkat den här typen av mekanismer för enskilda kunder, men tack vare en ökad efterfrågan erbjuder vi nu dem nu som en del av produktsortimentet, säger Julius Närvä på Alucar.

Hydraulisk flytt av bankar förlänger avsevärt livslängden på bankarna

Att flytta på tomma bankar med hjälp av hydraulik gör livet lättare för chauffören då längden på timret kan variera. Man behöver inte längre slå på bankarna med hjälp av lyftkranen, eftersom det är lätt att flytta dem till rätt ställe.
– Mekanismen ökar livslängden på bankarna samtidigt som de hålls snygga och hela. När man inte behöver flytta på bankarna manuellt slits de inte lika mycket. Livslängden ökar också tack vare att alla bankar kan utnyttjas för att stöda lasten på ett maximalt sätt, förklarar Närvä.

Alucar har också en lösning för flytt av hela timmerknippen

En fungerande och lättanvänd förflyttningsmekanism gör att bankarna alltid är lätta att flytta. Inte ens när det är bråttom behöver man kompromissa med lastningen, säger chauffören Jarkko Merinen.

Förutom att flytta de tomma bankarna har Alucar också en lösning för att flytta hela knippen med timmer, vilket ibland behöver göras för att bilen ska få en optimal tyngdpunkt. Om man t.ex. lämnar lyftkranen vid vägrenen efter lastningen måste lastens tyngdpunkt justeras bakåt för att inte framaxelns maximala vikt ska överskridas. Genom att förflytta tyngdpunkten kan också drivhjulens kraft ökas och man kan också flytta tyngdpunkten framåt för att öka väggreppet vid vändningar.
– Mekanismen kan också utnyttjas då man lastar av timret. Knippena kan vara fast i varandra eller till och med gå in i varandra under färden. Då timret ska lossas flyttas bakknippets bankar bak på bilen och lossningen underlättas. Det här gör att man på en fullång bil kan transportera två timmerknippen på fem meter samtidigt, och att bilen kan lossas med alla olika typer av utrustning som finns på fabrikerna, säger Närvä.