Hydraulinen pankonsiirto siirtää tyhjiä pankkoja sekä kokonaisia kuormanippuja

Hydraulista pankonsiirtoa on tarjolla kahteen eri tarkoitukseen – pelkkään tyhjien pankkojen siirtoon puutavaran mitan vaihtuessa sekä lastatun nipun siirtoon pankoilla.
– Pankonsiirtomekanismeja on tehty jo pitkään yksittäisille asiakkaille, mutta kasvaneen tarpeen vuoksi molempiin pankonsiirtotarpeisiin löytyy nyt valmiit sarjat tuotannosta, Alucarin Julius Närvä kertoo.

”Siirtomekanismi pidentää pankkojen käyttöikää ja pitää pankot ehjinä ja siisteinä. ”
Julius Närvä

Hydraulinen pankonsiirto pidentää pankkojen käyttöikää huomattavasti

Tyhjien pankkojen hydraulinen siirto helpottaa kuljettajaa, kun ajettavien puiden mitat vaihtelevat. Nosturilla pankkojen vaakapalkkien hakkaamisen jäädessä historiaan pankot tulee aina siirrettyä oikeaan paikkaan.
– Siirtomekanismi pidentää pankkojen käyttöikää sekä pitää pankot ehjinä ja siisteinä. Kun pankkoja ei tarvitse siirtää manuaalisesti, niiden pintakäsittely säilyy paremmin ja kouran tekemät syvät kolot, joista pankkovauriot ylensä alkavat, jäävät pois. Kun kaikista pankoista saadaan maksimaalinen tuki nippuun, pankkojen käyttöikä pitenee huomattavasti, Närvä selventää.

Alucarilla on ratkaisu myös kokonaisten kuormanippujen siirtoon

”Toimiva ja helppokäyttöinen siirtomekanismi takaa sen, että pankot tulee aina siirrettyä, eikä tarvitse kiireessäkään tehdä kuormaa huonosti kohdistettujen pankkojen varaan,” kertoo kuljettaja Jarkko Merinen Keiteleeltä.

Pankonsiirron lisäksi Alucarilla on ratkaisu myös kokonaisten kuormanippujen siirtoon. Se on tarpeellista erityisesti tietyissä alustatyypeissä, kun painopiste täytyy optimoida. Esimerkiksi nosturin jäädessä levikkeelle lastauksen jälkeen nipun painopistettä pitää saada taaksepäin, ettei etuakselin paino ylity. Painopisteen muutoksella voidaan myös lisätä pitoa vetopyörille tai siirtää painoa eteen kääntymispidon lisäämiseksi.
– Nipunsiirtoa voidaan myös hyödyntää kuorman purussa. Kuormatessa niput voidaan lastata toisiinsa kiinni ja osaksi jopa lomittain. Purkupaikalla takanipun pankot siirretään auton takaosaan ja näin saadaan aikaan tarvittava purkuväli. Tämä mahdollistaa sen, että täysimittaisessa vetoautossa pystytään kuljettamaan samanaikaisesti kahta viiden metrin mittaista puunippua, ja kuorma pystytään purkamaan kaikilla tehtaiden käyttämillä purkukonetyypeillä, Närvä havainnollistaa.