Så här håller du hydrauliken i skick i din timmerbil

Vad skulle timmerbilen vara utan sin lyftkran? Lyftkranen är helt avgörande för att göra arbetet effektivt, men för att den ska fungera optimalt behöver hydrauliken vara i skick. Också en liten störning påverkar lyftkranens funktion. Därför är det så viktigt att satsa på underhållet av hydrauliken.

Eftersom arbetsförhållandena i timmerbranschen är utmanande väljs komponenterna med omsorg

”Regelbunden service förebygger problem”
Arbetsledare för monteringen
Thomas Wester

I de hydrauliksystem som Alucar monterar används endast noga utvalda komponenter.
– Vi använder oljetankar som är avsedda för krävande fordonsbruk och filter som klarar stor genomströmning, säger Thomas Wester som är arbetsledare för monteringen på Alucar. Komponenter av hög kvalitet förbättrar funktionen, men också ett bra system kräver underhåll.

Byt oljan i hydrauliksystemet en gång om året, och filtret ett par gånger om året

När det gäller timmertransporter är det omöjligt att undvika skräp och smuts. En utmanande arbetsmiljö och körningar under vintern sätter hydrauliksystemet på prov. Också vissa arbetsmoment, som att lossa lyftkranen från bilen, kan störa systemet. Om det kommer in skräp i systemet kan det orsaka problem med lyftkranen och pumpen.
– Hydrauliksystemet är hjärtat i en timmerbil och för att det ska fungera optimalt behöver det servas regelbundet, säger Wester.

Regelbunden service förebygger problem, trots att inga störningar förekommit. Daglig rengöring är viktigt för underhållet, men trots det samlas det med tiden smuts i systemet, och ända sättet att bli av med det är att föra bilen på service och få oljan och filtren utbytta. Oljan behöver bytas cirka en gång om året och filtret ett par gånger om året.
– Att byta olja kan liknas vid att en människa äter hälsosam mat, förklarar Wester.

Många av de bilar som Alucar monterat får också regelbunden service i Alucars anläggning i Maxmo. Att serva hydrauliken är ändå ingen raketvetenskap, utan man kan också göra det på egen hand.
– Det kräver noggrannhet, för det viktigaste är att försäkra sig om att det inte kommer in smuts i systemet under bytet av filter och olja.

 

Så här servar du hydrauliken:

 • Kolla oljemängden dagligen. Nivån ska vara över mätglaset och oljenivån får inte vara synlig.
 • Kolla oljetanken en gång i månaden. Öppna korken och rengör den från smuts med ett papper och genom att blåsa på korken. Var försiktig så ingen smuts kommer in i tanken.
 • Byt olja en gång per år:
  • Rengör noggrant runtomkring så inte smuts kommer in i systemet i samband med servicen.
  • Ta bort skyddet och häll ut gammal olja. De hydrauliksystem som Alucar använder har oftast en tank på 200 liter, så du behöver en lika stor tank för tömningen.
  • Byt alltid filtren på samma gång som du byter oljan. Det finns alltid två filter att byta, men om bilen har en variabelpump lönar det sig också att byta LS-filtret. Vi rekommenderar att man använder för ändamålet avsedda filter.
  • Fyll på med ny olja och sätt på skyddet.
  • Gör dig av med den gamla oljan enligt föreskrifterna.
 • Byt filtren åtminstone varje gång du byter olja

Se på Youtube-videon!