Näin pidät autosi hydrauliikan kunnossa

Mitä olisi puutavara-auto ilman toimivaa nosturia? Nosturin yhteyttä työtehoon ja kuormaustyön nopeuteen tuskin tarvitsee puunkuljetuksessa kovin paljon perustella. Jotta nosturi toimisi parhaalla mahdollisella teholla, on koko hydrauliikkajärjestelmän oltava kunnossa, sillä pienikin häiriö auton linjastossa vaikuttaa välittömästi nosturin toimintaan. Siksi hydrauliikkajärjestelmän laatuun ja kunnossapitoon kannattaa panostaa.

Koska puunkuormauksessa on vaativat työolosuhteet, Alucar valitsee hydrauliikkajärjestelmän komponentit tarkasti

”Hydrauliikkajärjestelmän säännöllinen huoltaminen auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia.”
Asennuksen työnjohtaja
Thomas Wester

Alucarilla asennettaviin hydrauliikkajärjestelmiin käytetään vain tarkasti valittuja komponentteja.
– Käytämme erityisesti vaativaan ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja öljysäiliöitä ja tilavuusvirtaukseltaan isoja suodattimia, sanoo Alucarin asennuksen työnjohtaja Thomas Wester. Laadukkaat komponentit edistävät hydrauliikkapumpun sujuvaa toimintaa, mutta hyväkin järjestelmä vaatii säännöllistä huoltoa.

Puunkuormauksessa roskilta ja epäpuhtauksilta ei voi välttyä. Vaativat työolosuhteet, ja esimerkiksi talviajo, kuormittavat hydrauliikkajärjestelmää. Lisäksi monet työvaiheet kuten nosturin irrottaminen autosta saattavat aiheuttaa vaaranpaikkoja järjestelmän toimivuudelle. Jos nosturin pikaliittimiä irrotettaessa järjestelmään pääsee likaa ja roskia, voi se aiheuttaa helposti pumppu- ja nosturiongelmia sekä muuta vikaherkkyyttä.
– Hydrauliikkajärjestelmä on puunkuljetusauton sydän. Toimiakseen kunnolla se vaatii kunnossapidetyn linjaston, sanoo Wester.

Hydrauliikkajärjestelmään öljynvaihto kerran vuodessa, suodattimien vaihto pari kertaa vuodessa

Hydrauliikkajärjestelmän säännöllinen huoltaminen auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia, vaikka järjestelmässä ei mitään erityisiä ongelmia ilmenisikään. Päivittäinen puhtaanapito on kunnossapidon kannalta ehdottomasti tärkeint.  Puunkuormauksessa järjestelmään kertyy kuitenkin ajan myötä väistämättä likaa, ja sen poistamiseen auttavat vain huoltotoimenpiteet kuten öljyn- ja suodattimienvaihdot. Sopiva tiheys hydrauliikkajärjestelmän öljynvaihdolle on noin kerran vuodessa ja suodattimien vaihdolle pari kertaa vuodessa.
– Öljynvaihdosta huolehtiminen on vähän sama kuin terveellisen ravinnon saanti ihmiselle, Wester kertoo.

Monet Alucarilla asennetut autot myös huolletaan säännöllisesti Alucarilla. Huollon yhteydessä öljyt ja suodattimet vaihdetaan yleensä aina. Westerin mukaan hydrauliikkajärjestelmän kunnossapito ei kuitenkaan ole monimutkaista. Öljyn- ja suodattimienvaihdon voi helposti tehdä myös itse.
– Huoltotyöt vaativat paljon tarkkuutta ja huolellisuutta, mutta tärkeintä on huolehtia, ettei öljynvaihdon tai suodattimien vaihdon yhteydessäkään järjestelmään pääse epäpuhtauksia, hän sanoo.

 

Näin huolehdit itse hydrauliikkajärjestelmän kunnossapidosta:

 • Tarkista öljyn määrä päivittäin säiliön mittalasista. Öljytason pitää olla mittalasin yläpuolella, eikä öljyraja saa olla näkyvissä.
 • Tarkista öljysäiliö kerran kuukaudessa. Kierrä korkki auki ja puhdista korkkiin kertynyt lika paperilla tai puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa. Varo kuitenkin epäpuhtauksien päätymistä säiliöön.
 • Vaihda öljyt kerran vuodessa.
  • Puhdista ympäristö huolellisesti, ettei järjestelmään pääse likaa huollon yhteydessä.
  • Poista suojukset ja valuta vanha öljy säiliöön. Alucarin asentamiin hydrauliikkajärjestelmiin on yleensä asennettu 200 litran säiliö, joten varaa vähintään samankokoinen säiliö vanhaa öljyä varten.
  • Vaihda öljynvaihdon yhteydessä aina suodattimet. Vaihdettavana on aina kaksi suodatinta, mutta jos autossa on säätötilavuuspumppu, niin myös LS-suodatin kannattaa vaihtaa. Alucar suosittelee, että sen asentamissa hydrauliikkajärjestelmissä käytetään Alucarin alkuperäiseen käyttöön tarkoitettuja suodattimia.
  • Laske uusi öljy sisään öljysäiliöön ja laita suojukset paikoilleen.
  • Huolehdi jäteöljystä säädösten mukaisesti.
 • Vaihda suodattimet ainakin kerran myös öljynvaihtojen välillä.