Får vi presentera: försäljningsteamet

”Min uppgift är att stöda försäljarna i deras arbete.” Vd Anssi Alasaari

Att Alucar satsar på export och förstärker försäljningsteamet beror framförallt på att företaget växer och vill utvidga sin verksamhet framförallt utomlands. För att försäkra att kvaliteten på servicen håller hög nivå också utanför Finlands gränser behövs kunnig personal.
– Kundkontakterna skiljer sig åt i hemlandet och utomlands, och därför behöver vi försäljare med olika sorters kunnande.

”Förutom inhemska kunder ansvarar jag också för Norge.” Marcus Peth, försäljningen i Finland

I Finland är vi direkt kontakt med slutkunden, medan vi utomlands mest har att göra med återförsäljare. Trots att teamet har utökats så har vi inte delat upp det, utan vi jobbar alla både med hemlandet och exporten, säger Marcus Peth, som ansvarar för Finland och Norge.

Med ett större försäljningsteam kan vi betjäna kunderna ännu bättre

”Förutom traditionellt försäljningsarbete i hemlandet gör jag också mycket planering och projektledning.”
Julius Närvä, försäljningen i Finland

Tack vare ett större team som dessutom jobbar tätt tillsammans, har Alucar nu ännu bättre förutsättningar att sätta sig in i marknadsläget och svara på kundernas frågor.
– Tidigare jobbade försäljningsteamet främst med leveranser, och på grund av bristande resurser kunde vi inte i lika hög utsträckning möta kundernas önskemål om skräddarsydda lösningar. Nu när vi är fler i teamet kan vi sköta kundkontakterna på ett bättre sätt och vi kan också satsa mer på ASK-verksamheten (Alucar Support Kit). Vi kan också leverera större helheter och inte bara enskilda komponenter, säger Virpi Hattula, som ansvarar för Europa.

Eftersom alla kunder är olika och varje timmerbil har sina egna unika behov,

”Jag ansvarar för Sverige och de Baltiska länderna. Dessutom säljer jag reservdelar i Finland.”
Export Sales Manager Thomas Partanen

så går försäljningsteamets jobb långt ut på problemlösning och planering. Alla i teamet har sina egna specialkompetenser – allt från tekniskt ingenjörskunnande till marknadsföring – och kompletterar varandra bra.

– Vårt mål är att alltid hitta rätt lösning för kunden. Vi ar en bra sammanhållning och funderar på problem och förbättringsförslag tillsammans. Att upprätthålla kontakterna till kunderna är en hjärtesak för oss och därför ger vi vid behov service också utanför kontorstid, avslöjar Julius Närvä.

 

 

”Mitt jobb går mest ut på att utveckla logistiken och stöda de andra medlemmarna i teamet.” Export Assistant, Mikaela Holm

”Jag sköter kunder i Europa och i andra länder längre bort. Jag ansvarar också för marknadsföringen.” Export Sales Manager, Virpi Hattula

”Jag jobbar med strategiska frågor i Alucars försäljning och utvecklar varumärket.” Export Manager, Joakim Eriksson