Export från Sibirien till Afrika

70 % av Alucars försäljning går på export till olika delar av världen. Påbyggnationerna är gjorda för att hålla på dåliga vägar och i extrema förhållanden – de fungerar lika bra i tropiskt klimat som i sträng kyla. Att exportprodukterna håller så hög klass kan Alucar tacka sina inhemska kunder för.

När någon i Sibirien bestämmer för sig för att börja frakta timmer, så köper personen i fråga till att börja med oftast en begagnad bil. Samtidigt kommer han sannolikt också för första gången i kontakt med Alucars varumärke, via logon på de tejpade bankarna. När den sibiriska föraren märker att Alucars påbyggnation fortfarande fungerar bra trots att den redan använts i tusentals timmar så blir han imponerad. Snart är han en trogen stamkund. – På det här sättet har vi fått många nya kunder från väldigt exotiska ställen. Också de kunder som först kommit i kontakt med Alucar via begagnad utrustning brukar vara nöjda, intygar vd Anssi Alasaari.

Höga kvalitetskriterierna

Eftersom kvalitetskriterierna i hemlandet är så höga, så har Alucar mer eller mindre automatiskt också en bra utgångspunkt för sin export. Därför är företaget övertygat om att de bästa produktutvecklarna för exporten är de inhemska kunderna. Förhållandena i Finland med varierande väder, långa transportsträckor och utmanande skogsvägar kräver mycket satsning på produktutveckling, framförallt i fråga om material och montering.

– Om påbyggnationerna fungerar i våra krävande förhållanden, så uppskattas de också på andra håll i världen, menar exportchef Virpi Hattula. Nuförtiden kan man stöta på Alucars produkter på nästan alla kontinenter, däribland också Afrika.

– För tillfället finns det till exempel en bil som är utrustad med Alucars påbyggnation som fraktar ved på Liptons teplantage i Kenya, berättar Alasaari.

Alucar har ett tjugotal utländska återförsäljare och exporten går till mer än 30 länder runtom i världen. Huvudmarknaden är ändå Europa och Ryssland. Mest säljer Alucar till de nordiska länderna, följt av Västeuropa, de baltiska länderna och Östeuropa. Enligt Alasaari har den ryska marknaden alltid varit oförutsägbar, men med tanke på de rådande omständigheterna drar exporten bra också till Ryssland. Sammantaget har Alucars export stadigt ökat de senaste åren. – År 2009 var hela branschen inne i en kris, men vi har efter det kommit upp till de gamla volymerna på olika marknadsområden, tack vare långsiktig utveckling och starkt kunnande, säger Alasaari.

“För tillfället finns det till exempel en bil som är utrustad med Alucars påbyggnation som fraktar ved på Liptons teplantage i Kenya.”
Anssi Alasaari

I framtiden spelar vikten allt större roll

Alasaari tror att det i framtiden kommer att bli ännu viktigare att timmerutrustningen är lätt till vikten och också lätt att montera. I dagens läge anses det ännu på många håll i världen att det inte spelar så stor roll om bilen väger några hundra kilo mer eller om monteringen blir lite dyrare.

– Jag är övertygad om att utvecklingen går mot att vikten spelar allt större roll, vilket är bra för Alucar. Också kostnaderna stiger hela tiden, och då blir det allt viktigare att monteringen är enkel. Därför ser vi att Alucar har mycket goda framtida möjligheter på de marknader som idag ännu inte är så utvecklade, påpekar Alasaari.

De påbyggnationer som går på export planeras alltid utgående från ritningen på den aktuella bilen. När delarna är färdiga skickas de iväg tillsammans med noggrann dokumentation, i ett sådant paket som kunderna önskar.

– Med följer alltid klara montervinganvisningar. Tack vare att monteringen sker med bultar så går det snabbt och enkelt att sätta ihop paketet, berättar Hattula.