Lätt och stark – aluminium är en vinnare

Varje år använder Alucar över 300 ton aluminium för att utrusta timmerbilar. Aluminium är världens vanligaste metall, som är både lätt och stark och dessutom korrosionsfri. När temperaturen sjunker blir aluminiumet bara starkare, och ytan hålls snygg genom alla årstider och alla terränger. Aluminium är med andra ord det ultimata materialet för timmertransporter.

Alucar är känt för aluminium – metallen ingår i varje timmerbil som kör ut från bolagets fabrik. Alla delar i påbyggnationen tillverkas av den här gråa skinande metallen, som på världsmarknaden oftast är en konkurrent till stålet. I Alucars produkter används nästan samma sorts aluminiumlegering som i flygplan, eftersom kraven på hållbarhet är stora. – Legeringen måste ha hög brotthållfasthet och sträckgräns, för att konstruktionen ska klara av belastningen, berättar bolagets produktutvecklingschef Leif Finne.

Alumiininen apurunko
Hjälpram av aluminium

Alucar är känt för aluminium – metallen ingår i varje timmerbil som kör ut från bolagets fabrik. Alla delar i påbyggnationen tillverkas av den här gråa skinande metallen, som på världsmarknaden oftast är en konkurrent till stålet. I Alucars produkter används nästan samma sorts aluminiumlegering som i flygplan, eftersom kraven på hållbarhet är stora. – Legeringen måste ha hög brotthållfasthet och sträckgräns, för att konstruktionen ska klara av belastningen, berättar bolagets produktutvecklingschef Leif Finne.

Mer aluminium, mindre stål

Inom transportbranschen är aluminium ett populärt material på grund av sin låga vikt. När vikten på själva fordonet är låg kan man istället ta mera last. Aluminum väger bara en tredjedel av vad stål väger, så om man byter ut stålbankarna i en timmerbil mot alumniumbankar så blir släpet 300 kg lättare.

Den senaste tiden har det kommit ut stål med hög hållfasthet på marknaden, som möjliggör tunnare material. Enligt Finne är det möjligt att göra en konstruktion av stål lika lätt som en konstruktion av aluminium, men däremot blir konstruktionen inte lika stark.

– Stålet blir med tiden svagare eftersom det slits av rörelser och belastning, vilket inte är fallet med aluminium. Trots att en aluminiumstolpe böjs rejält under till exempel lossningen, så återfår den sin ursprungliga form och längd. Eftersom aluminiumet är både lätt och starkt, så innebär det högre produktivitet för transportföretaget, påpekar Finne.

Påbyggnationerna påverkar köregenskaperna

Aluminiumprofilen tillverkas genom att metallen pressas i den form man önskar. När profilerna är designade på rätt sätt blir hela påbyggnationen mycket flexibel. Bilens köregenskaper kan försämras ifall påbyggnationen inte bär upp lasset på rätt sätt och om den inte fjädrar vid körningen. Alucars hjälpram av aluminium böjs därför i rätt form för att passa chassit. Fastsättningen planeras enligt instruktioner från chassitillverkarna.

– Om bilen kör på en krokig och guppig väg är det viktigt att påbyggnationen fjädrar och ger efter. Konstruktionen måste leva på rätt sätt för att hjulen ska hålla kontakt med marken, förklarar Finne.

Längre liv med ytbehandling och bultfogar

Aluminiumet kommer i första hand till Alucar i form av färdiga profiler, som behandlas med maskin på fabriken. Profilerna har redan i tillverkningsskedet gått igenom en process som ger skydd mot åldrande och anodisering, för att ytan ska vara så stark och underhållsfri som möjligt. Metallen hettas upp och kyls ned, vilket gör den starkare. I anodiseringen får profilen ett oksiderat skydd på ytan. Resultatet är en hård yta som tål tuff behandling och korossion. Enligt Finne är en påbyggnation av aluminium också snygg och lätt att hålla ren tack vare ytbehandlingen. – Den behöver inte målas, utan enbart tvättas vid behov så man får bort eventuellt vägsalt. Tack vare anodiseringen lossnar smutsen lätt och ytan är lätt att hålla ren.

Alumiiniprofiileita

Aluminiumprodukter tillverkas oftast genom svetsning. Alucar använder ändå uteslutande bultfogar, eftersom man kommit fram till att de är hållbarare. Vid svetsning blir fogen alltid en aning svagare, och vissa aluminiumsorter kan också brytas lätt vid svetsning. Enligt Finne är tryckpunkterna och punktbelastningen på fastsättningsdelarna så stora att bultar är det enda som duger, speciellt med tanke på att konstruktionen utsätts för ständig rörelse oh vibration under användningen.

– Tack vare bultfastsättningen är det dessutom lättare att byta reservdelar. Det är också möjligt att planera profilerna så att de kan sammanfogas utan varken svetsning eller bultar. Framstammen sätts ihop av aluminiumpaneler på det här sättet.

Rätt material för rätt ändamål

Trots att aluminiumets egenskaper är överlägsna så används fortfarande en hel del stål inom branschen. Finne tror att orsaken är dels priset, och dels gamla vanor. Aluminiumbankarna är en något större investering, men de betalar igen sig i längden.

– Alucars hjälpbankar görs alltid av aluminium, eftersom det här visat sig ha överlägsna egenskaper i tuffa förhållanden runtom i världen. Det är bra att det utvecklas höghållfast stål och vi använder också stål i vissa delar. Till exempel vissa av våra bankar tillverkas av stål om kunden så vill. I varje hjälpstomme finns också fastsättningar av stål, liksom i fastsättningen för lyftkranen.

Alucar har i över 30 års tid utvecklat sitt kunnande och sitt koncept inom påbyggnationer av aluminium. Alla inom branschen har inte den här långa erfarenheten, och då är det lättare att använda konstruktioner som svetsas av platt järn och stålbitar.

– Att utveckla egna aluminiumprofiler kräver erfarenhet och kunskap. Vårt bultfogningskonsept och vår 3D-planering underlättar också servicen. Om bilen råkar ut för en olycka kan vi snabbt leverera reservdelar, och vi kan till och med tillverka ett likadant paket med hjälpstommar som vi skickar till kunden. Sen är det bara att skruva i bultarna, och monteringen är klar, säger Finne.

alucar_holm26

Fördelar med påbyggnationer av aluminium

 • Lätthet: större lass och högre produktivitet
 • Ytbehandling: ingen korrosion
 • Hållbarhet: tål belastning, vibration och stötar
 • Utseende: snygg och hållbar yta
 • Bultfogar: inga svaga svetsade fogar, lätt att underhålla och byta reservdelar
 • Köregenskaper: aluminiumprofilerna fjädrar och ger efter

Aluminium är miljövänligt

 • När berggrunden i världen vittrar sönder uppstår hela tiden mer aluminium. Det utvinns ur bauksit, som finns på båda sidorna om ekvatorn.
 • Aluminium är både enkelt och lönsamt att återvinna, och det är lätt att separera från andra metaller vid återvinningen.
 • Vid utvinning ur bauksit går det åt mycket energi, men när man smälter återvunnet aluminium så går det åt bara 5 % av energimängden jämfört med nyutvunnen metall.
 • Av allt förbrukat aluminium återvinns tre fjärdedelar, vilket är en betydande andel också ur nationalekonomisk synvinkel.
  (Källa: Purso Oy)