Två ton lättare bil ger betydande extra inkomster

Redan i tio års tid har Antti Löthman satsat på lätta timmerbilar. Tillsammans med Alucar planerade han hösten 2020 en alldeles särskilt lätt bil, som kommer att maximera mängden transporterat virke.

ANTTI LÖTHMANS FÖRETAG kör virke med två timmerbilar för Forststyrelsen och Stora Enso. Bolaget ingår i företagsgruppen Kuljetus Warcell. Han har två bilar som båda har påbyggnationer från Alucar. Den äldre bilen har tre axlar medan den nyare har fyra. Egenvikten för den nya bilen är 16 200 kg (inklusive kran), medan den äldsta bilen, som nu byts ut, hade en vikt på 18 200 kg.

ENLIGT ANTTI Löthman har det på senare tid blivit allt viktigare att bilarna har låg vikt, eftersom skogsbolagen har ändrat sitt betalningssätt. Antti har gjort noggranna uträckningar för hur många euro han kan förtjäna med en lättare bil.

–Om man kör tusen lass med en körsträcka på i medeltal 75 km, så har lättheten stor ekonomisk betydelse. Om bilen väger ett ton mindre kan man köra ett ton mera virke per lass. Senast jag skulle skaffa ny bil beslöt jag därför att göra den två ton lättare, berättar han.

HUR HAR ANTTI då gått till väga för att optimera vikten på bilen? Det viktigaste är att satsa på planeringen. Tillsammans med Alucar och bilförsäljaren går han noggrant igenom bilens alla komponenter.

– I min senaste bil satsade jag på en mindre timmerkran och kranhytten tog vi bort helt och hållet. Kranen är fast monterad eftersom vi alltid behöver den på längre sträckor, och därför behövs avställbar kranställning. Jag valde också bankar och fälgar av aluminium, som är lättare än stål. Hytten är dessutom mindre än normalt, och hjälpramen är låg och lätt, vilket ändrar tyngdpunkten i bilen och ger mer rum för lasten.

Alla de här åtgärderna gjorde bilen 2 000 kg lättare.

Antti Löthman

ANTTI HAR MÄRKT att speciellt lkranen har stor inverkan på vikten. Trenden är ändå att kranarna blir större och tyngre, och det ställer han sig kritiskt till.

– Det bästa med Alucar är att man inte behöver oroa sig. Man får precis det man beställt och de utför allt jobb med stor proffsighet. Vid behov får man också elen färdigt installerad.

– Visst kan man lossa lasten snabbare med en större kran, så om man enbart kör korta sträckor kan en stor kran vara till nytta. Men på längre sträckor försvinner nyttan, och bilen väger ändå ett ton mer. Då hjälper det inte att man sparar några minuter vid lossningen, säger han och tillägger:


– Dessutom belastar en tung kran ramen och kransställningen, vilket gör deras hållbarhet sämre. Att lasta timmer kan i värsta fall också gå långsammare med en väldigt stor kran. Därför har jag valt en lätt kran som också förbrukar mindre bränsle.

ANTTI LÖTHMAN har alltid varit nöjd med Alucars kvalitet. Den senaste bilen planerade han tillsammans med Julius Närvä, och den byggdes på öretaget Naaran Kuljetushuolto.