Långa stolpar kräver specialbyggda bilar

Lars Persson Åkeri har specialiserat sig på att transportera långa el- och telefonstolpar, vilket kräver specialbyggda bilar. I Alucar hittade bolaget en leverantör som gjorde allt rätt från början.

KUNDFÖRHÅLLANDET mellan Alucar och Lars Persson Åkeri från Rumskulla i Småland fick sin början på en mässa år 2017. Chauffören Olof Svensson hade tidigare hört gott om Alucar och började nu bolla idéer med Alucars försäljare Thomas Partanen, som han träffade på mässan. Det
ledde till ett intensivt samarbete, och tre år senare har Alucar levererat sammanlagt sex bilar till åkeriet.

Lars Persson Åkeri, som ägs av bröderna Fredrik och Johan Persson, är specialiserat på att transportera el- och telefonstolpar, vilket ställer alldeles särskilda krav på bilarna. Stolparna är nämligen betydligt längre än
vanligt timmer – ibland till och med över 20 meter.

Den första bilen Alucar byggde för åkeriet var en relativt traditionell timmerbil, förutom att den var lite längre än normalt. Efter det har bilarna fått allt mer speciallösningar.

– Projekten har varit både utmanande och intressanta för oss på Alucar, till exempel är hela dragbilen planerad utgående från kranen. Det här har gett oss ny kunskap och breddat vår repertoar av Built by Alucar-bilar som vi bygger här på fabriken, berättar Thomas Partanen.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete från början till slut. Jag har aldrig tidigare varit med om att så mycket har blivit rätt från första början när vi gjort påbyggnationer, säger Fredrik Persson.

Olof Svensson instämmer:
– Det är väldigt lätt att jobba med de anställda på Alucar. Vi har aldrig upplevt ett sådant engagemang och lyhördhet från en leverantör förut, säger han.

HEMLIGHETEN BAKOM det välfungerande samarbetet mellan Alucar och Lars Persson Åkeri är en intensiv kommunikation via en Whatsapp-grupp där de berörda parterna är med i planeringen och byggprocessen. På det sättet kan kunden vara involverad och ”på plats” fastän bygget geografiskt sker långt borta.

– Vi brukar skicka bilder så ofta som möjligt så att kunden kan följa med byggprocessen, säger Partanen.


”Det fixar vi” låter det alltid i Maxmo. Jag skulle alla dagar i veckan välja Alucar, ni tar alltid det där extra steget så kunden blir nöjd,

Olof Svensson

Olof Svensson har varit med i planeringen av alla bilar som byggts hos Alucar och han är mycket nöjd med samarbetet.

– Vi har så tät kontakt under hela processen att det inte kommer några överraskningar när vi väl får bilarna, utan de har levt upp till förväntningarna till hundra procent. Det bästa med Alucar är deras attityd till kundens önskemål, avslutar Svensson.