Anssi Alasaari ja elinkeinoministeri Mika Lintilä katsovat alumiinipankkoja.

Näringsminister Mika Lintilä besökte Alucar

Näringsminister Mika Lintilä besökte österbottniska företag måndagen den 29 november på inbjudan av riksdagsman Mikko Ollikainen. En av hållpunkterna på Lintiläs rundtur var Alucar i Maxmo som är en ledande tillverkare av påbyggnader för timmerbilar. På Alucar var temat bland annat betydelsen av det österbottniska klustret av företag som gör släpvagnar och lastbilspåbyggnader. Man diskuterade också frågor som bristen på arbetskraft och behovet av att se till att EU-regler för logistikbranschen inte kör över regionala behov.

Näringsminister Mika Lintilä är glad över släpvagnsklustret i Österbotten.

Näringsminister Mika Lintilä fick under besöket bekanta sig både med Alucars framgångshistoria och med tillverkningsprocessen för påbyggnader.  Alucars vd Anssi Alasaari presenterade den regionala släpvagns- och påbyggnadsbranschen, som vid sidan av energiklustret har vuxit till ett framgångsrikt exportkluster i Österbotten. De flesta släpvagnarna i Norden tillverkas i Finland och merparten av dessa i Österbotten. Över 50 procent av klustrets omsättning går på export och företagen sysselsätter tillsammans 1500 personer

– Det är lätt att se fördelarna med ett branschkluster. När flera företag i en region verkar inom samma bransch får de bättre möjligheter att bli framgångsrika, sa minister Lintilä.

Minister Lintilä gjorde en rundtur i fabriken för att bekanta sig med Alucars påbyggnationer.

Alasaari berättade också för ministern om virkestransportbranschen i Finland och dess betydelse i skogsindustrins värdekedja. Varje år transporteras 60 miljoner kubikmeter timmer, vilket betyder 3 500 lass om dagen. Årligen förnyas 200 timmertransportkombinationer i Finland, varav hälften beställs av Alucar.

Minster Lintilä tog upp frågan om bristen på arbetskraft och komponenter, som i dag är en flaskhals och det största hindret för ekonomisk tillväxt också i många andra branscher. 

– I Finland finns det knappt en yrkesgrupp med tillräckligt antal personer. Problemet är globalt och också i USA är det brist på till exempel lastbilschaufförer, berättade han.

Alasaari påpekade att företag som verkar på landsbygden har särskilda utmaningar med att få arbetskraft. Folk har lång arbetsväg, och höjda bränslepriser gör det dyrare att pendla. Minster Lintilä ansåg det inte vara realistiskt att staten skulle stöda prisutvecklingen på bränsle för privatpersoner, men däremot såg han möjligheten att underlätta yrkesbilisternas situation när bränslepriserna är höga.

– Det kunde vara en möjlighet för staten att skapa ett återbördssystem för yrkesbilisternas dieselkostnader.

Värdarna påminde också minster Lintilä om transportbranschens speciella intressen när det fattas politiska beslut på europeisk nivå. Det är lätt att glömma bort regionala specialbehov, när regler och standarder harmoniseras i Europa.

– Vi skräddarsyr våra produkter för alla marknaders behov. Därför är det extra viktigt att finländska politiker är medvetna om vad finländska virkestransportörer och finländska tillverkare behöver, sa Alasaari.

– Alucar anpassar hela tiden sin verksamhet och sina produkter till olika lagar. Med hjälp av stark produktutveckling och testning kan vi utrusta pålitliga, säkra och hållbara timmerbilar.

Bilder och video: Sami Pulkkinen