Alankola

Volvo 2020

Ägare Alankola
Lastutrymme 6850
Antal axlar 4
Antal axlar 4900
Kranställning Löstagbar kranställning
Bankar Eagle 75