Kraninfästningar

I Alucars produktsortiment finner ni ett antal olika versioner av kraninfästningar som alla uppfyller olika syften specifikt för dina ändamål. De mest använda lösningarna är vår löstagbara krankonsol, fast kranbock och CTO. Alla kraninfästningsversioner fås till olika kran- samt lastbilsmärken.

Fast kranbock

Den fasta kranbocken är en lätt och hållbar lösning vid kortare transportsträckor. Alucars fasta kranbock finns i olika modeller för olika användningssyften.

Vikt, standard modell 153 kg
Höjd, standard modell 65 mm över hjälpramen
Vikt, upphöjd modell 210 kg
Höjd, upphöjd modell 160 mm över hjälpramen
Vikt, förstärkt modell 223 kg
Höjd, förstärkt modell samma höjd som hjälpramen

Löstagbar krankonsol, inre kranhylsa

Den löstagbara krankonsolen med inre kranhylse är en vanligt förekommande lösning. Den ger extra utrymme och underlättar placeringen av andra produkter på ramen.

Kranen kan lossas helt från bilen för att ge ytterligare nyttolast.

Vikt från 730 kg, beroende på utrustningen

Löstagbar krankonsol, yttre kranhylsa

Den löstagbara krankonsolen med yttre kranhylsa är vår vanligaste lösning och är fortfarande den mest sålda modellen.

Kranen kan lossas helt från bilen för extra nyttolast. Under lastningen kan konsolen flyttas 700 mm ut ur bilen för att underlätta lastning av släp och bil.

Hylsan i bilen har tillgång till mekaniska eller hydrauliska klämmor för att eliminera extra utrymme. Enheten inkluderar cylinder och hylsa.

CTO

Alucars innovation, CTO, Crane Take Off, kombinerar löstagbara och fasta kraninfästningens bästa sidor. Den är hydrauliskt fäst i bilen, vilket säkerställer att kranen förblir stillastående under lastning, likadant som om den skulle vara fastmonterad. CTO har fyra avsmalnande stift som pressas på plats av de hydrauliska cylindrarna. Den nya monteringsmetoden löser de typiska utmaningarna med löstagbara kranställningar.

Hydraulisk spänning är ett snabbt och enkelt sätt att frigöra en kran från bilen: kranen tas bort från bilen genom att hydrauliskt ta bort kilarna från konerna, lyfta kranen upp på sina stödben och sedan köra iväg.

CTO skiljer sig också i praktiken från andra löstagbara kranställningar på marknaden. Strukturen är utformad för att vara så enkel som möjlig för att hålla konsolen lätt, billig och hållbar.

Vikt, bilens del 180 kg
Vikt, kranens del 150 kg

Egenskaper

Teknologi

För anslutning av kranställningen och kranhydrauliken har Alucar säkra kit.

Den löstagbara kranställningen och CTO är CE-certifierade för att säkerställa kvaliteten.

Funktionalitet

Alucar kranställningar är designade för att passa olika syften och fästen till många olika kranmodeller. Kontakta oss så ser vi till att du får det bästa alternativet till din kran.

Löstagbar krankonsol

Fråga mera

Ta kontakt