Björnholms Åkeri

Volvo 2021

Ägare Björnholms Åkeri
Lastutrymme 7425
Antal axlar 3
Antal axlar 4900
Kranställning Fast kranställning
Bankar ExTe A7