Bredfjällets Skogstransporter AB

Ägare Bredfjällets Skogstransporter AB - Sweden
Lastutrymme 6905 mm
Antal axlar 4
Antal axlar 4900 mm
Kranställning Löstagbar kranställning
Bankar ALU 75
Annat Nosturiasennus ja laaja päällerakennemuutos - Crane mounting and extensive modification installation.