Jarls Åkeri

Volvo 2021

Ägare Jarls Åkeri
Lastutrymme 7425
Antal axlar 3
Antal axlar 4600
Kranställning Fast kranställning