Kari Gröhn

Volvo 2020

Ägare Kari Gröhn
Lastutrymme 7800
Antal axlar 4
Antal axlar 4600
Kranställning Fast kranställning
Bankar Eagle 75