Långhundra Transport Ab

Scania 2019

Ägare Långhundra Transport Ab
Lastutrymme 7330
Antal axlar 3
Antal axlar 4750
Kranställning Fast kranställning
Bankar ExTe A10