Mats Johanssons Åkeri

Scania 2021

Ägare Mats Johanssons Åkeri
Lastutrymme 7328
Antal axlar 3
Antal axlar 4750
Kranställning Fast kranställning
Bankar ExTe A10