Oscar Johanssons Åkeri AB

Ägare Oscar Johanssons Åkeri AB
Lastutrymme 7355 mm
Antal axlar 3
Antal axlar 4900 mm
Kranställning Crane Take Off (CTO)
Bankar ExTe A10