Pär Andersson

Volvo 2020

Ägare Pär Andersson
Lastutrymme 7425
Antal axlar 3
Antal axlar 4600
Kranställning Fast kranställning