Scania Democenter

Scania 2020

Ägare Scania Demo Center
Lastutrymme 7390
Antal axlar 3
Antal axlar 4750
Kranställning Fast kranställning
Bankar ExTe A10