Simonsson & Larssons Skogstransporter

Scania 2020

Ägare Simonsson & Larssons Skogstransporter
Lastutrymme 7600
Antal axlar 3
Antal axlar 4750
Kranställning Fast kranställning
Bankar ExTe A10