Sukevan Kuljetus Oy

Scania 2019

Ägare Sukevan Kuljetus Oy
Lastutrymme 7620
Antal axlar 4
Hjulbas 4350
Kranställning Fast kranställning
Bankar ExTe A9