VKTC UAB

Volvo 2020

Ägare VKTC UAB
Lastutrymme 7122
Antal axlar 3
Antal axlar 4600
Kranställning Fast kranställning
Bankar TITAN 70