Hydraulisk bankförflyttning ger rätt belastning och riktar tyngdpunkten rätt

Hydraulisk bankförflyttning är en produktutvecklingsidé som ursprungligen kommit från Alucar kunder, och som nu lanseras på marknaden. Den nya tilläggsutrustningen underlättar timmerchaufförernas jobb avsevärt i sådana situationer där bankarna måste flyttas för att man ska uppnå rätt tyngdpunkt. Det är speciellt viktigt att kunna flytta bankarna om längden på timmerstockarna varierar.
– Längre stockar bildar ett knippe och av kortar stockar får man två knippen. När längden på stockarna ändras behöver man flytta på den andra och den fjärde banken, förklarar Finne.

Traditionellt har förarna varit tvungna att förflytta bankarna med hjälp av lyftkranen då bilen är tom. Det här är ändå arbetsamt och därför låter många bli att göra det.
– Det betyder att lasten kan bli olaglig eller att axelvikten kan överskridas, vilket betyder att bilens köregenskaper och säkerhet försämras avsevärt.

Med Alucars innovation kan bankarna förflyttas lätt och behändigt med hjälp av bilens hydraulik. I en bil som är utrustad med luftfjädring syns axeltyngderna på instrumentbrädan. Systemet underlättar förflyttandet av bankarna så att man får axeltyngderna rätt.
– Den hydrauliska bankförflyttningen hjälper att belasta bankarna jämt, vilket också betyder att tyngdpunkten på hela lasset blir på rätt. Systemet underlättar och förbättrar timmerchaufförens jobb.