Hydraulinen pankonsiirto kuormittaa pankot oikein ja helpottaa painopisteen kohdistamista

Hydraulinen pankonsiirto on alun perin asiakkaalta saatu tuotekehitysidea, jonka Alucar nyt lanseeraa markkinoille. Uusi lisävaruste helpottaa merkittävästi puunkuormaajan työtä, kun pankkoja tarvitsee siirtää paremman painopisteen saavuttamiseksi.

Erityisen tärkeää pankkojen siirto on silloin, kun ajettavien puiden mitta vaihtelee.
– Pidemmistä sahatukeista tulee yksi nippu ja lyhyemmistä puista kaksi nippua. Kun puun mitta vaihtuu, kakkos- ja nelospankkoa on siirrettävä, Finne selvittää.

Perinteisesti kuljettaja joutuu siirtämään pankkoja nosturillaan, kun kuormatila on vielä tyhjä. Se on kuitenkin vaivalloista ja jää siksi toisinaan tekemättä.
– Tällöin kuormasta voi tulla laiton tai akselipaino voi ylittyä, jolloin auton turvallisuus ja ajo-ominaisuudet huonontuvat merkittävästi.

Alucarin hydraulisella pankonsiirrolla pankkoja siirretään näppärästi myös kuorman kanssa. Ilmajousitetun auton hytissä voidaan seurata akselipainoja. Järjestelmällä voidaan siirtää kuormaa auton pituussuunnassa siten, että akselipainot saadaan lopulta kohdilleen.
– Hydraulinen pankonsiirto auttaa siis kuormittamaan pankot tasaisesti, jolloin myös koko kuorman painopiste on oikeassa paikassa. Järjestelmä helpottaa ja parantaa puunkuormaajan työtä.